Zoeken Menu

Collectief arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarden vormgeven

Door de normalisering wordt het cao-recht van toepassing op de vorming van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Hierdoor verandert de onderhandelingspositie van vakorganisaties en (organisaties van) werkgevers.

In de huidige situatie ligt vast met welke vakorganisaties de werkgevers(organisaties) van overheidspersoneel in overleg moeten treden. Arbeidsvoorwaarden van ambtenaren kunnen alleen veranderen wanneer een meerderheid van de tot het overleg toegelaten vakorganisaties daarmee instemt (het overeenstemmingsvereiste).

Na de normalisering kunnen (organisaties van) overheidswerkgevers zelf bepalen met welke vakorganisaties zij een cao willen afsluiten en welke onderwerpen zij daarin willen regelen. Het overeenstemmingsvereiste is dan niet meer van toepassing. Een vakorganisatie die het niet eens is met een concept-cao, hoeft die niet te ondertekenen en kan daar actie tegen voeren.

Voor (organisaties van) overheidswerkgevers leidt de normalisering dus tot meer onderhandelingsvrijheid. Wilt u deze verandering optimaal benutten? Bijvoorbeeld door de normalisering te combineren met andere verandertrajecten in uw organisatie, zoals vernieuwing van arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid of flexibilisering? Het CAOP denkt graag met u mee over de mogelijkheden.