Zoeken Menu

Mediation: van conflict naar duurzame oplossing

Heeft u in uw werk te maken met een (dreigend) conflict? Het CAOP helpt u graag volwassen arbeidsverhoudingen verder vorm te geven met mediation. Hoe eerder u een mediator inschakelt, hoe beter. Zo nemen partijen hun verantwoordelijkheid om de dialoog met elkaar te blijven voeren. Dat voorkomt verdere escalatie en oplopende kosten voor de werkgever. In het mediationtraject werken de partijen aan een bevredigende oplossing voor beiden, zodat u zich weer met nieuwe energie kunt richten op uw doelen voor de toekomst.

Wat is mediation precies?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen tot een oplossing komen die voor de betrokkenen acceptabel en haalbaar is. Die partijen kunnen bijvoorbeeld de werkgever, de professional, de ondernemingsraad en de bestuurder zijn. De mediator helpt in de rol van een neutrale procesbegeleider het gesprek tussen hen weer op gang. Mediation is gericht op de toekomst en sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een mediationtraject telt gemiddeld tussen de twee en vijf bijeenkomsten. Het is dé manier om in korte tijd onder professionele begeleiding tot een duurzame oplossing te komen, met respect voor de onderlinge relatie. Een mediator is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. De partijen nemen deel op basis van vrijwilligheid. Alles wat aan bod komt, blijft vertrouwelijk.

Mediation via het CAOP

Bij het CAOP kunt u kiezen uit een pool van zeer ervaren mediators die geregistreerd zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ze zijn thuis in arbeidszaken en gespecialiseerd in conflictbemiddeling in het (semi-)publieke domein. Heeft u te maken met een (dreigend) conflict, dan kunt u contact opnemen met de mediationdesk van het CAOP. Na een telefonische intake legt de mediationdesk u een aantal profielen van mediators voor waaruit u een keuze kunt maken. Voor de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst voert de mediator vaak een vertrouwelijk intakegesprek met elke partij afzonderlijk. Na afloop van iedere bijeenkomst overlegt de mediator met de deelnemers of er een vervolggesprek nodig is. Zo wordt voorkomen dat het traject te lang duurt.

Meer informatie

Bekijk de  factsheet voor meer informatie over mediation (535 KB) via het CAOP. Heeft u nog vragen of wilt u een conflict aanmelden voor mediation? Neem dan contact met ons op. Ook als u twijfelt of een conflict zich leent voor mediation, kunnen wij met u meedenken.