Zoeken Menu

Digitale verkiezingen

Het CAOP verzorgt met behulp van betrouwbare en professionele software al meer dan tien jaar de digitale verkiezingen voor ondernemingsraden! Door te kiezen voor digitale verkiezingen wordt het stemmen aantrekkelijk en kost het minder tijd. De kosten van deze verkiezingen zijn lager dan bij niet-digitale verkiezingen. Bovendien leiden digitale verkiezingen doorgaans tot een hogere opkomst.

Interactieve achterban raadpleging

Het is daarnaast mogelijk om als medezeggenschap een interactief digitaal platform aan te bieden. Door middel van een digitaal platform is het makkelijker om als or aan de organisatie te laten zien wat je gedaan hebt. Bovendien kan een digitaal platform ook makkelijk gebruikt worden om de mening van de achterban over bepaalde onderwerpen te vragen. Medewerkers zullen sneller gemotiveerd worden om samen te werken met de medezeggenschap. Deze samenwerking kan er voor zorgen dat de adviezen van de or niet langer enkel gebaseerd zijn op eigen inzicht, maar ook op de werkelijke stem van de medewerkers.

Publicatie

  Iedere stem telt!  (80 KB)(OR RENDEMENT maart 2017)

 Witboek talent in de OR! (360 KB)

 Het is weer leuk in de OR (69 KB)