Zoeken Menu

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen die overwegen om een integriteitsonderzoek uit te laten voeren, kunnen voor gericht en vertrouwelijk advies terecht bij het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Sinds januari 2015 is het Steunpunt actief.
Met het (gratis) advies van het steunpunt kunt u signalen van mogelijke integriteitsschendingen adequaat behandelen. Komt het tot een onderzoek, dan houdt u hier zelf de regie en de verantwoordelijkheid over. Het Steunpunt doet zelf geen persoonsgericht onderzoek en neemt geen meldingen van misstanden in behandeling.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Groot via steunpuntintegriteit@caop.nl of kijk op het expertise-onderdeel steunpunt integriteit.