Zoeken Menu

Integriteitsinfrastructuur

Hoe kunt u de integriteit en het integriteitsbewustzijn in uw organisatie bevorderen? Maak gebruik van onze ervaring op dat gebied. Wij denken graag mee over uw integriteitsbeleid en hoe u dat effectief kunt invullen en toepassen.

Hebt u behoefte aan een analyse van uw integriteitsbeleid? Wij hebben verschillende, beproefde instrumenten die we daarvoor kunnen inzetten.
Is eenmaal helder welke verbeteringen u beoogt, dan kunnen we u verder helpen met onderzoeken, metingen (scans), workshops (group decision rooms), trainingen, bijeenkomsten, casusbesprekingen en coachingstrajecten.

Wilt u het thema integriteit in uw organisatie (verder) tot leven wekken, dan kunnen we (uw) bijeenkomsten organiseren en (bege)leiden, als voorzitter of moderator. Dat doen we op basis van onze expertise van het thema en ervaring bij veel verschillende organisaties. We maken het thema levendig en creëren een prettige sfeer die uitnodigt tot leren.

Integriteit en vakmanschap

Verschillende groepen medewerkers kunnen te maken krijgen met specifieke problemen op het gebied van integriteit. Bijvoorbeeld:

  • controllers die het bedrijfseconomisch geweten zijn van de organisatie;
  • ethisch leiderschap en voorbeeldgedrag van leidinggevenden;
  • gemeentesecretarissen die met veel verschillende belangen te maken hebben;
  • medewerkers die direct toegang hebben tot de financiële en persoonlijke gegevens van burgers.

Onderkent u die integriteitsrisico’s in voldoende mate? En kennen uw medewerkers ze?
Bij het CAOP kunt u terecht voor diverse mogelijkheden om dergelijke risico’s te achterhalen en het (onderlinge) integriteitsbewustzijn van de diverse vakmensen te vergroten.
Wilt u meer weten over de opties? Neem dan contact op via integriteit@caop.nl