Zoeken Menu

Integriteit en de Ien Dales Leerstoel

Om het wetenschappelijk fundament van onze integriteitsprogramma’s te borgen, werken wij samen met de Ien Dales Leerstoel. Bij publicaties en ook tijdens congressen en bijeenkomsten kunnen wij een beroep doen op de deskundigheid van hoogleraar prof. dr. Zeger van der Wal.

De Ien Dales Leerstoel richt zich op de ‘overheid als arbeidsorganisatie’. Daarbij is de politieke en ambtelijke integriteit van de publieke sector een belangrijk thema. In de samenwerking met de Ien Dales Leerstoel geven wij de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap gestalte.

Uw integriteitsbijeenkomst

Wilt u uw integriteitsbijeenkomst niet alleen praktisch insteken maar ook voorzien van een wetenschappelijk en theoretisch kader? Samen met een van de hoogleraren kan het CAOP daar de gewenste invulling aan geven.

Onderwijs

Ook het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt, als onderdeel van het nationaal integriteitssysteem. De vorming van beroepsethiek begint niet op de werkvloer, maar bouwt voort op de algemene morele vorming die jongeren in hun leven krijgen. Met modellen om beroepsethiek en integriteit te integreren in opleidingen, kunnen wij hogescholen en universiteiten helpen het integriteitsbewustzijn van studenten te bevorderen.

Lees ook het rapport  Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar bildung (707 KB)