Zoeken Menu

Dag en Nacht van de Integriteit

Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit tevoren. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. Waar liggen de grenzen van transparantie? Hoe bevorder je integriteit als er sprake is van wantrouwen of angst? En hoe belangrijk is #MeToo? Op de Dag (en Nacht) van de Integriteit verkent u grenzen. Het wordt een inspirerende en prikkelende dag, met verhalen uit de praktijk en wetenschap gekoppeld aan actualiteit.

Nacht van de Integriteit

De Nacht van de Integriteit is op 26 september 2018. Het is een besloten congres voor commissarissen van de koning, burgemeesters, dijkgraven en dagelijkse bestuurders, zoals wethouders en gedeputeerden.
Meer informatie.

Dag van de Integriteit

Tijdens de Dag nemen diverse sprekers u mee in de laatste ontwikkelingen. In de ochtend vertelt dr. Pauline Voortman waarom vertrouwen de basis is voor het werken aan integriteit en hoe je dat kunt bevorderen en beïnvloeden. In de middag neemt prof. dr. Paul Frissen ons mee in de grenzen aan transparantie en het belang van geheimen. Prof. dr. Zeger van der Wal koppelt de bevindingen van de Dag en Nacht aan elkaar.
 
Naast de plenaire sprekers zijn er vijf deelsessies georganiseerd, waarvan u er twee kunt kiezen:

  1. Motieven, gedrag en integriteit - gemotiveerde werknemer is goud waard voor (integere) organisatie
  2. Integriteit aan de grenzen van het publieke domein
  3. Film en debat: ‘A Man of Integrity’
  4. Integriteit en de rol van angst in organisaties
  5. #MeToo monoloog

De inschrijving voor deze deelsessies loopt via de online aanmelding. Beschikbaarheid van een deelsessie is op basis van inschrijving.

Tijd en plaats

De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.
27 september 2018, 09.30 – 16.30 uur

Aanmelden Dag van de Integriteit

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u het aanmeldformulier invult worden uw gegevens op de reservelijst geplaats, mocht er een plek beschikbaar komen dan wordt deze aangeboden aan de eerste persoon op de reservelijst.

U kunt zich aanmelden voor de reservelijst

De Dag van de Integriteit is voor de integriteitsprofessional in de (semi-) publieke sector. 

Kosten en betaling

Deelnamekosten aan de Dag van de Integriteit zijn 275 euro, exclusief btw. Praktische informatie over betaling en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Partners


De Dag en de Nacht vormen hét jaarcongres voor de bevordering van de integriteit in de publieke sector. Daarop is volop uitwisseling van kennis en actuele ontwikkelingen tussen bestuurders en professionals uit de praktijk alsook tussen praktijk en wetenschap. Het CAOP organiseert dit samen met het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden.

Meer informatie

Voor vragen over uw aanmelding, het programma, de sprekers of andere vragen kunt u contact opnemen via integriteit@caop.nl of 070-376 5937. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte.