Zoeken Menu

De ambtseed en het gesprek over integriteit

Ambtseed en het goede gesprek

Elke ambtenaar is verplicht om een ambtseed of -belofte af te leggen. Met de eed of belofte spreekt een medewerker uit dat hij beseft wat het betekent om rijksambtenaar te zijn en dat hij zich daarnaar zal gedragen. Het afleggen van de ambtseed is voor veel overheidsorganisaties een van de onderdelen van het integriteitsbeleid. Maar het kan veel meer zijn dan een formaliteit alleen. Wanneer ambtenaren de eed of belofte afleggen, is dat een goed moment om nadrukkelijk stil te staan bij integriteit en medewerkers bewust te maken van de houding en het gedrag die bij hun functie horen. Voor de werkgever is het ook een moment om risico’s te bespreken en (nieuwe) medewerkers daar alert op te maken.

Programma ambtseedsessie

Hoe laat u medewerkers tijdens een ambtseedsessie stilstaan bij integriteit? Het CAOP kan u helpen een programma samen te stellen naar uw wensen. Hierbij een voorbeeld van een programma.

Plenaire aftrap
Tijdens de gezamenlijke aftrap krijgen medewerkers een introductie op het thema integriteit: een korte schets van integriteit in relatie tot het werkveld van de ambtenaar en een kennismaking met het integriteitsbeleid van de organisatie. Dit helpt om het integriteitsbewustzijn bij medewerkers te vergroten. Centraal staat dat integriteit geen kwestie is van goed of fout en veel meer is dan het volgen van regels of afspraken. Integriteit gaat over de afwegingen van alledag.

Gesprek over dilemma’s
In een gesprek laat de werkgever de medewerkers vervolgens actief nadenken over integriteit. Welke afwegingen maak je bij de werkzaamheden die je verricht? Hoe ga je om met lastige situaties? Welke rol heb je in de organisatie en wat is passend bij die rol? Op welke dingen moet je extra letten in je werkzaamheden? Door deze interactie daagt de werkgever medewerkers uit hun positie te bepalen in (praktijk)situaties. Het CAOP biedt verschillende (spel)vormen en methoden om het gesprek aan te gaan.

Ceremoniële eedaflegging
De sessie eindigt met de aflegging van de eed of belofte. De werkgever bepaalt hoe deze ceremonie verloopt. Voorafgaand aan de ceremonie reflecteert de werkgever kort op de gevoerde gesprekken en koppelt hij die aan de inhoud van de eed of belofte.

Train de trainer

Wilt u een deel van uw professionals trainen om tijdens een ambtseedsessie het gesprek over integriteit te leiden? Het CAOP kan een maatwerktraining ‘train de trainer’ organiseren. Een programma ‘train de trainer’ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • integriteit als thema
  • methoden en technieken, zoals: de waarderende gespreksmethode en omgaan met lastige gespreksonderwerpen
  • pedagogiek, zoals: omgaan met diversiteit en niveauverschillen in de groep

Investering en locatie

Een ambtseedsessie kan op locatie worden georganiseerd of bij het CAOP in Den Haag. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de invulling van het programma. Op basis van uw wensen kunnen wij u een kostenindicatie toezenden.

CAOP levert maatwerk

Het CAOP ontwikkelt voor elke organisatie een ambtseedsessie op maat. Het is mogelijk om een ambtseedsessie op te nemen in een breder maatwerkprogramma van of voor uw organisatie. Bijvoorbeeld in combinatie met een risicoworkshop of casusbespreking, of met een plenaire inleiding of afsluiting. Ook is het mogelijk om een ambtseedsessie te organiseren als onderdeel van een introductieprogramma
van nieuwe medewerkers.

Doelgroep

Een ambtseedsessie is geschikt voor alle doelgroepen. Om voldoende interactie in de groep te hebben, kunnen per sessie maximaal 18 personen deelnemen. Bij de samenstelling van groepen houden we rekening met de functies en het niveau van de deelnemers.

Meer informatie

Hebt u vragen of wenst u een kostenindicatie voor een programma? Neem dan contact op met Marjolein van Dijk. Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwste trends en ontwikkelingen, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Dit kan via www.caop.nl of via een e-mail naar: integriteit@caop.nl.