Zoeken Menu

Integriteit

Wat verstaan we onder integriteit? Voor elke definitie van integriteit is een betere te vinden. Het gaat in alle gevallen over ‘goed’ handelen volgens de regels van het maatschappelijke verkeer en de geldende normen en waarden. Een belangrijk kenmerk van integriteit is dat het plaats- tijd- en context gebonden is. Wat in Zuid-Amerika gangbaar is, is dat in Nederland niet. Wat tien jaar geleden volstrekt normaal was, is dat nu niet meer. Wat in een voetbalploeg gebruik is, is dat in een hockeyteam niet. Het gaat over een goed voorbeeld zijn: practice what you preach.

De sleutel tot verbetering is bewustwording en inzicht in het bestaande integriteitsbeleid van de organisatie. Om te weten, te leren en te verbeteren. Om te kunnen sturen, bijsturen en steunen.
Bent u op zoek naar een gecertificeerde opleiding op het gebied van integriteit? Het CAOP organiseert verschillende basis- en vervolgopleidingen:

Behoefte aan een integriteit sessie op maat? Afhankelijk van uw specifieke wensen kunnen wij een kort en bondig programma samenstellen. U kunt daarbij denken aan een seminar, webinar, filmbespreking, verrassingsruimte of dilemmatraining van twee of drie uur. Om het wetenschappelijk fundament van onze integriteitsprogramma’s te borgen, werken wij samen met de Ien Dales Leerstoel.

Commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen kunnen voor gericht en vertrouwelijk advies terecht bij het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Het Steunpunt biedt onafhankelijk advies over de aanpak van mogelijke integriteitsschendingen.