Zoeken Menu

Integriteit

Is integriteit in uw organisatie al een vanzelfsprekende kernwaarde van professioneel handelen?
Regelmatig duiken berichten op over integriteitsschendingen in het publieke domein zoals belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden, het lekken van vertrouwelijke informatie en ongewenste omgangsvormen.

Wat kunt u doen om integriteitsschendingen te voorkomen? Een eerste reflex is vaak om regels en procedures vast te leggen met een sterke focus op handhaving. Maar dat is onvoldoende. Minstens zo belangrijk is dat u en uw collega’s in de organisatie:

  • samen integriteitswaarden en normen bespreken en delen;
  • verantwoordelijkheid nemen;
  • het belang van integer gedrag inzien.

Zo zorgt u voor integer handelen door iedere medewerker.

Maatwerk

Integriteit is plaats-, tijd- en contextgebonden en elke organisatie is anders. Iedere functie en elke medewerker staat voor eigen uitdagingen en opgaven. Daarom leveren we altijd maatwerk.

Vragen die opdrachtgevers ons regelmatig voorleggen:

  • Voldoe ik aan de wet- en regelgeving over integriteit?
  • Is mijn integriteitsbeleid voldoende verankerd in de organisatie?
  • Hoe houd ik integriteit ‘leefbaar’ in de organisatie?
  • Waar in de organisatie ben ik kwetsbaar voor integriteitsrisico’s?
  • Welke integriteitsrisico’s spelen voor verschillende doelgroepen in mijn organisatie?

Hebt u andere vragen? Neem ook dan contact op. We denken graag met u mee.