Zoeken Menu

Geschillenbeslechting in vele soorten en maten

Hebt u te maken met een geschil tussen werkgever en werknemer? Of verwacht u dat zo’n geschil zal ontstaan? Het CAOP kan u deskundig terzijde staan.

Juridische rechtsgang

Geschillen tussen werkgever en werknemer kunnen op tal van manieren worden opgelost. Soms gaat het om de gang naar de rechter. In dat geval moet nog bepaald worden welke rechtbank bevoegd is. Is dat dichtbij huis of juist ver weg? En bij welke sector moet u zijn?

Of een alternatief?

Een alternatief voor de ‘gewone’ rechter is arbitrage. Wanneer partijen dat zijn overeengekomen, hakken bepaalde arbiters in dat geval de knoop door.

Het voordeel van arbitrage is met name dat de arbiters deskundig zijn op het gebied van het betreffende geschil. En het vonnis is evengoed bindend. Het nadeel is echter dat de partijen (meestal de in het ongelijk gestelde partij) de volledige kosten van de arbitrageprocedure moeten betalen. En die kosten zijn meestal (veel) hoger dan bij de rechtbank het geval is.

Een andere mogelijkheid is bindend advies. Ook dat moeten partijen hebben afgesproken. In dat geval worden één of meer personen, die niet tot de rechterlijke macht behoren, aangewezen om de beslissing te nemen. Hoewel het woord ‘advies’ wat misleidend is, is de in het ongelijk gestelde partij wel degelijk verplicht zich aan de uitspraak te houden.

Deskundig advies op maat

Er zijn dus vele mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Het is vooral zaak de juiste weg te kiezen. Wij kunnen u zowel in de voorfase als in de geschillenprocedures adviseren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.