Zoeken Menu

Formatie en functiewaardering

Als u formatie- of functiewaarderingsvraagstukken behandelt, krijgt u te maken met complexe en langdurige processen. Het CAOP kan u hierin adviseren.
Onze functiewaarderingsdeskundigen beschikken over actuele kennis van verschillende functiewaarderingssystemen.

U kunt ook een beroep op ons doen voor:

  • een second opinion;
  • het beschrijven en waarderen van functies;
  • deskundige voorzitters, commissieleden en secretarissen/adviseurs op het terrein van functiewaardering.