Zoeken Menu

Europees beleid

Arbeidszaken vallen in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de individuele lidstaten binnen de EU. Toch is er Europese wetgeving, die invloed heeft op de Nederlandse arbeidsmarkt, ook in het publieke domein. Denk hierbij aan:

  • de wet over de erkenning van beroepskwalificaties die van toepassing is op bijvoorbeeld leraren en politieagenten of,
  • basiskaders voor de financiĆ«le inrichting van pensioenstelsels.

Meer algemeen gaat het om wetgeving over arbeidsomstandigheden, zoals arbeidstijden en zwangerschapsverlof, en regelgeving over mobiliteit van werknemers, bedoeld om tot een gezamenlijke interne markt te komen. Ook zijn er Europese regels over medezeggenschap.

Bent u op zoek naar iemand die al uw belangen behartigt op Europees niveau? Het CAOP biedt ondersteuning bij het opzetten van en deelname aan de Europese Sociale Dialoog, informatievoorziening aan de achterban en algemene kennisoverdracht. Daarnaast vertaalt het CAOP de Europese agenda naar de Nederlandse situatie. Dit doen we door de ontwikkelingen te analyseren in de Europese politiek, beleid, regelgeving en informatievoorziening.