Zoeken Menu

Europese sociale dialoog

Leren van andere landen

Wat is nu precies die Europese Sociale Dialoog? En hoe kunt u eraan deelnemen? Hebt u wel eens gekeken naar wat andere landen in uw sector doen, als antwoord op de vergrijzing, of aan diversiteit? Zou u graag uw internationale netwerk uitbreiden of in aanmerking komen voor Europese subsidies? 

Ook op internationaal niveau is het CAOP het kennis- en expertisecentrum op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Het CAOP beschikt over uitgebreide ervaring in verschillende publieke sectoren en kennis over thema’s op het snijvlak van internationaal, Europa en arbeid. Het CAOP bevordert kennisuitwisselingen, adviseert en ondersteunt opdrachtgevers over arbeidsgerelateerde vragen en het uitbreiden van uw internationale netwerk.

Wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.