Zoeken Menu

Voorbeelden

Uw organisatie staat niet alleen in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Verschillende instellingen gingen u voor en hebben de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers verbeterd. Het CAOP ondersteunt hierbij en heeft bijvoorbeeld zes instellingen begeleid in het project ‘Kans op Balans’.

Wilt u graag met duurzame inzetbaarheid aan de slag, maar weet u nog niet precies hoe? Laat dit voorbeeld u inspireren.

Kans op Balans

Het pilotproject ‘Kans op Balans’ was gericht op duurzame inzetbaarheid in de zorgsector. Tussen 2010 en 2012 namen zes zorginstellingen deel aan dit project. In het tweejarige traject toetsten zij de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en verbeterden die waar nodig en mogelijk. Het CAOP begeleidde het project.
Lees meer

ESF-pilot architectenbureaus

Hoe kun je, binnen de cao voor architectenbureaus, flexibeler afspraken maken over tijd, beloning en intern ondernemerschap? Deze Europees gesubsidieerde pilot van SFA, het sociaal fonds voor de architectenbranche, heeft verschillende creatieve ideeën en oplossingen opgeleverd.
Lees meer