Zoeken Menu

Professionalisering: omgaan met diverse culturele achtergronden

Uw cliëntenbestand wordt qua culturele achtergrond steeds diverser. Hoe gaat u daar beroepsmatig mee om?
Bijvoorbeeld: migranten die in de jaren zeventig de Nederlandse arbeidsmarkt betraden, bereiken de leeftijd dat zij steeds vaker een beroep op zorg moeten doen. Wat betekent dit voor de inrichting van de zorg en voor het handelen van de zorgprofessionals?
Overheden en politie moeten communiceren met en voorzien in de behoeften van burgers met diverse etnische achtergronden. Hoe doe je dat op een passende manier?

Het CAOP kan u bij dergelijke vraagstukken ondersteunen.