Zoeken Menu

Participatiewet en banenafspraak

De ambitie van de Participatiewet en de banenafspraak uit het sociaal akkoord is dat er extra werk komt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het CAOP heeft verschillende producten en trainingen ontwikkeld die u daarbij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld functiecreatie.

Wat is functiecreatie?

Functiecreatie is een manier om bedrijfsprocessen efficiënter te organiseren door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Hoe? Door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en samen te voegen tot nieuwe, duurzame banen. Zo komen hoger gekwalificeerde medewerkers beter toe aan het werk waarvoor ze zijn opgeleid en belegt u elementaire taken bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wilt u weten welke mogelijkheden functiecreatie biedt in uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende analyse.

Of bent u benieuwd naar wat een cliënt/medewerker nodig heeft om regulier te kunnen werken? Wij kunnen u helpen de diagnose te stellen.

Begeleiding en opleiding

Uw medewerkers die nieuwe collega’s uit de brede doelgroep van de Participatiewet opvangen, kunnen mogelijk begeleiding of opleiding gebruiken. Het CAOP kan u voorzien van praktische werkwijzers, een e-learningportal vol leer- en oefenmateriaal en praktische voorbeelden van andere organisaties.

Informeer naar de mogelijkheden!