Zoeken Menu

OR en diversiteit

Een divers samengestelde organisatie is beter in staat om in te spelen op de eisen van de omgeving. Dat is goed voor de organisatie en voor de medewerkers die daar werken.
Hoe kan de ondernemingsraad bevorderen dat uw organisatie een ‘inclusieve’ organisatie wordt? Wat is de rol van de OR; wat wordt van de OR op dit punt verwacht? Heeft uw OR ambitie om met dergelijke vragen aan de slag te gaan?

De medezeggenschapsspecialisten van het CAOP brengen graag met u in kaart hoe uw OR inclusiviteitsbeleid kan vormgeven en monitoren.