Zoeken Menu

Samen sterk, ieders inbreng telt

Talenten zijn verdeeld over de hele samenleving. Talent vind je overal, onder alle leeftijden, ongeacht geslacht, etniciteit, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, opleidingsniveau en werkstijl.
In de personeelssamenstelling van veel organisaties weerspiegelt zich dat nog niet helemaal. Daardoor benutten we nog niet alle talenten, ook niet in de publieke sector.

Belang van diversiteit


Waarom zijn diversiteit en inclusie belangrijk voor uw organisatie? Omdat ze het succes van uw organisatie verhogen. Organisaties met een diverser personeelsbestand zijn creatiever, innovatiever, productiever en aantrekkelijker, zo blijkt uit onderzoek.
Of uw organisatie klein of groot is, met diversiteit creëert u een klimaat waarin:

 • ieders talent wordt gebruikt;
 • verschillen beweging brengen en richting geven;
 • mogelijkheden ontstaan om gemeenschappelijke doelen te overstijgen.

Voordelen van diversiteit

De voordelen van een divers samengesteld personeelsbestand zijn legio:

 • Hogere productiviteit 
Diversiteit en inclusie scheppen ruimte om een verscheidenheid aan verschillen en talenten te laten samenwerken in een omgeving die de eigenheid waardeert. Dat versterkt de loyaliteit en betrokkenheid, met hogere productiviteit tot gevolg.
 • Meer creativiteit en probleemoplossend vermogen
Waar veel verschillende en uiteenlopende gedachten en intellecten samenkomen, ontstaat een grote variatie aan visies en oplossingen. Bovendien is het besluitvormingsproces in heterogene groepen vaak beter.
 • Talent aantrekken en behouden
Elke organisatie die talenten weet te binden, profiteert van een direct concurrentievoordeel. Een divers personeelsbestand verbetert het imago waardoor het bedrijf eerder een ‘employer of choice’ wordt, een organisatie waar men graag voor wil werken en blijven werken.
 • Houding en instelling
Diversiteit bevordert de samenhang en interactie in teams en verbetert de onderlinge communicatie. Daardoor ontstaat een andere houding en ingesteldheid die direct ten goede komt aan het bedrijfsresultaat.

Vragen die opdrachtgevers ons regelmatig voorleggen:

 • Welke manieren zijn er om diversiteit en inclusie in mijn organisatie te bevorderen?
 • Hoe kan ik goed diversiteitsbeleid opzetten en uitvoeren?
 • Over verschillende onderdelen van succesvol diversiteitsbeleid: kunnen jullie mij adviseren / ondersteunen bij: recruiting, ontwikkeling, draagvlak, implementatie en communicatie?
 • Kunnen jullie advies geven dat aansluit bij ons organisatiebeleid? Hetzij modulair, dan wel complementair?
 • Hoe kan diversiteit verschil maken voor mijn organisatie?
 • Hoe kunnen wij, als ‘regenbooggemeente’, onze ambitie vormgeven om de positie van LHBT’s te versterken?
 • Hoe kunnen wij in onze organisatie / als gemeente / als politiekorps / als zorginstelling / school beter (leren) inspelen op ons steeds diverser relatiebestand?
 • Hoe kunnen wij als ondernemingsraad bijdragen aan het inclusieve karakter van onze organisatie?
 • Hoe kan ik in mijn organisatie functies creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat betekent dat voor de huidige medewerkers?
 • Hoe kan ik inzichtelijk maken wat een cliënt/medewerker nodig heeft om regulier te kunnen werken?
 • Mijn medewerkers vangen nieuwe collega’s op, in het kader van de banenafspraak. Hoe kan ik hen goed voorbereiden en trainen?

Hebt u andere vragen of spelen in uw organisatie of sector andere thema’s? Neem ook dan contact op; we leveren maatwerk.