Zoeken Menu

Hoeveel kost een arbeidsconflict?

In 2017 had 32 % van de werknemers te maken met ten minste één kort- of langdurig conflict, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 van het CBS en TNO. Arbeidsconflicten hebben vaak vervelende gevolgen voor werkgevers: een hoger ziekteverzuim, een slechte sfeer, minder productiviteit en hoog oplopende kosten. Hoe hoog die kosten zijn, is duidelijk te zien in de  infographic (2.2 MB) die het CAOP ontwikkelde.

Besparen op exit- en verzuimkosten

De gemiddelde kosten van een arbeidsconflict zijn € 27.094,- Daarbij blijken de verzuimkosten (35%) en de kosten voor het vertrek van een medewerker (56%) veruit het hoogste. Door een conflict vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, kan een organisatie verzuim en exit van medewerkers voorkomen en daarmee ook veel kosten besparen.

De kosten van een arbeidsconflict blijken vooral op te lopen naarmate het conflict langer duurt. Ook daarom loont het voor werkgevers om conflicten vroegtijdig aan te pakken. De gemiddelde doorlooptijd van een conflict is 20 maanden, maar die tijd wordt aanzienlijk korter wanneer de medewerker behouden blijft of wordt overgeplaatst binnen de organisatie.

Inzet conflictmanagement loont

Conflictmanagement en mediation zijn gericht op het herstel van de arbeidsrelatie. Wanneer organisaties investeren in mediation, blijft de medewerker vaker behouden en dat leidt tot lagere conflictkosten. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde kosten van een conflict waarbij mediation is ingezet, zelfs 10 keer lager zijn dan wanneer een organisatie geen gebruik maakt van mediation. Daarnaast neemt de doorlooptijd van een conflict duidelijk af wanneer een organisatie investeert in conflictmanagement.

Aanbod conflictmanagement CAOP

Met het dienstenaanbod conflictmanagement van het CAOP en samenwerkende partners kunt u de kosten van een arbeidsconflict in de hand houden en de schade beperken. Het aanbod beslaat de gehele keten: van het voorkomen van conflicten tot en met de afhandeling van juridische geschillen. U kunt bijvoorbeeld verschillende trainingen volgen of uw organisatie laten begeleiden volgens het 7-stappenplan voor een conflictvaardigere organisatie. Daarnaast kunt u via het CAOP een mediator inschakelen of juridisch advies inwinnen. Als onafhankelijk platform hebben wij in ons aanbod zowel oog voor de belangen van de werkgever als die van de werknemer.

Meer informatie

Wilt u een training volgen, een conflict aanmelden voor mediation, of gebruikmaken van een van de andere diensten van het CAOP? Wij helpen u graag. Bekijk ons volledige aanbod conflictmanagement en neem contact met ons op.

Download de infographic  Hoeveel kost een arbeidsconflict? (2.2 MB)