Zoeken Menu

Commissieondersteuning

Uw commissie ontzorgt

CAOP verstaat als geen ander de kunst van commissieondersteuning. Sinds de oprichting van ons bureau in 1995 ondersteunden wij tientallen zware bestuurlijke commissies.

Deze ondersteuning vullen we op maat in. Als secretaris van de commissie werken we bijvoorbeeld het plan van aanpak uit, organiseren we de gesprekken van uw commissie en zorgen we voor de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de gesprekken en bijeenkomsten.

Ook verrichten we zelfstandig voorbereidende onderzoeksactiviteiten, stellen we verslagen op, analyseren en ordenen we de uitkomsten en treden we indien gewenst op als penvoerder voor de commissie. Wij zorgen ervoor dat in de rapportages van de commissie de feiten, bevindingen, conclusies en aanbevelingen scherp en concreet zijn beschreven. We doen dit werk met veel inzet en enthousiasme, proactief, met verstand van de inhoud, procesmatig scherp, integer en altijd in dienst van de commissie.

Onze ervaring is dat een secretaris veel toegevoegde waarde kan leveren voor een commissie door:

  • het proces strak en zorgvuldig uit te lijnen;
  • helder te communiceren over dat proces;
  • de commissie in positie te brengen door goede en scherpe voorbereidende analyses;
  • de onderlinge chemie en synergie binnen de commissie te bevorderen;
  • goed aan te sluiten bij de praktijk en belevingswereld van bestuurders en ambtenaren.

Agenda’s, verslagen en vergaderstukken kunnen digitaal toegankelijk worden gesteld via moderne online applicaties zoals de unieke CAOP vergader-app, waarmee u eenvoudig toegang hebt tot uw vergaderstukken.

Onze ervaren ambtelijk secretarissen zijn (veel) meer dan alleen uw secretaris. Ze treden op als vraagbaak en bieden toegang tot alle kennis en expertise die het CAOP kan bieden. Informeer vrijblijvend naar hoe we uw commissie kunnen versterken.

Adviescommissies in oprichting

Hebt u zelf een (advies)commissie? Dan kunnen wij desgewenst aanvullende expertise leveren in de persoon van bijvoorbeeld een deskundige voorzitter, leden en een secretaris/adviseur. We kunnen ook een volledige adviescommissie, op ad-hoc basis, voor u samenstellen.