Zoeken Menu

Cao vernieuwing

De cao die bij u past

Digitalisering, robotisering, decentralisering: de inhoud van werk verandert. Net als de houding van medewerkers ten opzichte van het werk. Zij zijn steeds beter opgeleid en hebben vaker individuele wensen. Wat betekent dat voor uw cao?

Veel bedrijven en sectoren bekijken de mogelijkheden om hun cao of arbeidsvoorwaardenregelingen te laten aansluiten op de actualiteit. Bent u daar ook aan toe? Als expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen en met een veelzijdig netwerk achter de hand, kan het CAOP u op vele manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld met:

 • een strategisch kader opstellen;
 • een cao-onderhandelingsproces inrichten en faciliteren;
 • cao-thema's uitwerken;
 • cao-vergelijkingen, -benchmarks, -onderzoek en –berekeningen;
 • (juridisch) advies;
 • themabijeenkomsten over cao-ontwikkelingen en de jaarlijkse leergang 'Trends in arbeidsverhoudingen'.

Goede afspraken

Een inhoudelijk actuele cao is één, het proces om tot zo'n moderne cao te komen, is minstens zo belangrijk.
Als kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken is het CAOP uw neutrale, deskundige adviseur. Wij brengen niet alleen brede kennis mee en veel ervaring met de totstandkoming van cao-afspraken, maar hebben ook oog voor de verschillende belangen en helpen u tegenstellingen te overbruggen.
Om tot goede cao-afspraken te komen, is een optimale dialoog een belangrijke voorwaarde. Een neutrale voorzitter, een onafhankelijk procesbegeleider of een andere vorm van ondersteuning, of zelfs mediation, kan het proces versoepelen.

Vragen die klanten ons regelmatig voorleggen:

 • Strategisch advies en procesbegeleiding: hoe komen we tot een wederzijds gedragen agenda? Wat zijn de dominante, gezamenlijke thema's? Zijn we voldoende op de hoogte van wat er speelt in de sector?
 • Wet- en regelgeving: hoe kan ik mijn cao aanpassen aan veranderingen in de wet (zoals Wet werk en zekerheid, Wet normering topinkomens, Werkkostenregeling en AOW)
 • Actuele thema's: hoe ga ik in mijn cao om met thema's als toenemende flexibilisering en duurzame inzetbaarheid?
 • Andere inhoudelijke thema's: hoe kan ik in mijn organisatie thema's oppakken als:

  • professionalisering;
  • arbeidsmarkt en mobiliteit;
  • arbeidsproductiviteit;
  • functiebouwwerk/ loongebouw, beloningsdifferentiatie;
  • relatie cao-medezeggenschap;
  • normering topinkomens.

 • Onderzoek, cao-vergelijkingen of –berekeningen: hoe krijg ik inzicht in relevante ontwikkelingen in mijn eigen en/of andere sectoren? Wat kan ik leren van andere sectoren?
 • Verkenningen en benchmarks: hoe zien de verschillende aanpalende cao's en rechtspositieregelingen er uit?
 • Creatieve vormen van gemeenschappelijke trajecten voor sociale partners: hoe verkennen we samen de mogelijkheden voor onze nieuwe cao? Kunnen we de achterban meer betrekken?
 • Raming en analyse: hoe kan ik (onderdelen van) cao's en nieuwe cao-maatregelen (cao-scenario's) doorrekenen en hoe bereken ik de loonruimte?
 • Bemiddeling: hoe kunnen wij een verschil van mening overbruggen of een conflict oplossen?
 • Participatie en communicatie: hoe betrek ik de achterban meer bij de cao? Hoe maak ik de nieuwe cao toegankelijk, goed leesbaar en aansprekend?
 • Praktische ondersteuning: kunnen jullie mij helpen met:

  • bijeenkomsten organiseren;
  • verslag opstellen;
  • statuten opstellen;
  • aansprekende teksten opstellen;
  • communiceren met achterbannen, enzovoort?

 • Arbeids-juridisch advies: ik heb een vraag op specialistisch, arbeids-juridisch gebied, kunnen jullie mij helpen?

Hebt u andere vragen of spelen in uw bedrijf of sector andere thema's? Neem ook dan contact op; we leveren maatwerk.