Zoeken Menu

Arbeidsvoorwaarden

Verloopt uw overleg optimaal?

Als werkgevers- of werknemersorganisaties voert u verschillende soorten overleg, bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden. Dat gaat gepaard met verschillende visies en standpunten. Met onafhankelijke procesbegeleiding en/of (administratieve) ondersteuning bevordert u het goede verloop van het overleg.

Uitstekende voorzieningen

Het CAOP kan u faciliteren en ondersteunen. Daarmee hebben wij jarenlange ervaring, in allerlei overlegsituaties in het publieke domein.
Wij bieden uitstekende voorzieningen, zowel op uw eigen locatie als in onze kantoren.

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

Directe vergaderondersteuning:

 • agenda’s opstellen en verspreiden;
 • alle typen verslagen maken;
 • besluitenlijsten opstellen en actualiseren;
 • de stukkenstroom beheren;
 • verzend- en ledenlijsten beheren vanuit een database;
 • voortgangscontrole;
 • de jaarplanning opstellen;
 • adhoc vergaderingen plannen;
 • in- en externe vergaderlocaties verzorgen.

Inhoudelijke advieswerkzaamheden:

 • juridisch advies;
 • concepten opstellen voor uw (beleids)advies, cao-tekst of jaarverslag.

Archiefbeheer:

We kunnen uw archief beheren, zowel in digitale als papieren vorm. Kiest u voor digitaal archiefbeheer, dan hebt u, met uw persoonlijke inlogcode, op iedere willekeurige locatie direct toegang tot de beveiligde actuele en archiefstukken van uw overleg.

Veel ervaring

Het CAOP adviseert en ondersteunt, op deskundige en onafhankelijke wijze, verschillende typen overleggen, zoals:

 • het arbeidsvoorwaardenoverleg voor cao’s/rechtspositieregelingen bij het Rijk;
 • de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) inclusief de Pensioenkamer;
 • arbeidsvoorwaardenoverleg in de semipublieke sector;
 • arbeidsvoorwaardenoverleg bij een aantal gesubsidieerde zorgsectoren;
 • projectmatige ondersteuning departementen;
 • diverse politieke onderzoekscommissies.