Zoeken Menu

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht, ambtenarenrecht en maatwerk

Hebt u een (arbeids-)conflict, een functiewaarderingsprobleem of staat u voor een reorganisatie?


Het CAOP beschikt over juridische kennis en expertise op het gebied van het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht. We zijn gecertificeerd voor functiewaarderingsvraagstukken.

Ook hebben we ruime ervaring met reorganisaties. We hebben diverse reorganisatietrajecten begeleid. Door deze expertise, kennis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en het omgaan met de medezeggenschap vindt u bij ons deskundige gesprekspartners die met u meedenken over maatwerkaanpak.

Juridisch advies op maat

Bovendien geeft het CAOP inhoudelijk advies op maat over arbeidskwesties. Bijvoorbeeld over:

  • een kwestie tussen de individuele werkgever en werknemer;
  • of tussen werkgever- en werknemersvertegenwoordiging;
  • de opstelling of aanpassing van een rechtspositiereglement;
  • een vergelijking tussen verschillende reglementen;
  • de opstelling van geschillenregelingen;
  • de nadere inrichting van een governance code en verschillende procedures?

Juridisch loket of meldpunt


Wij kunnen u ook zorgen uit handen nemen door als juridisch loket of meldpunt voor werknemers te fungeren, voor de melding van bezwaren, klachten en vermoedens van misstanden.