Zoeken Menu

Op zoek naar verdieping in arbeidszaken? Volg onze leergangen en masterclasses!

Wilt u zich verder ontwikkelen op het gebied van arbeidszaken? Bekijk dan eens de leergangen en masterclasses die wij samen geven met de CAOP-hoogleraren.  Door onze focus op de arbeidsmarkt, de kennis vanuit de CAOP-leerstoelen en onze ervaringen met beleidsuitvoering en bestuur, bevatten deze trainingen een unieke mix van kennis, inzichten en praktijk.

Laat u inspireren door ons beproefde aanbod aan leergangen en masterclasses. Wees verzekerd van een plaats en meld u nu al aan.


Leergang Trends in Arbeidsverhoudingen

Het publieke domein verandert door nieuwe arbeidsverhoudingen. Wat betekent dit voor u als professional? U leert het tijdens de interactieve leergang Trends in Arbeidsverhoudingen, voor beleidsmakers en beleidsmedewerkers, adviseurs, HR-functionarissen, bestuurders, kaderleden en OR-leden.

Lees verder >

Leergang Leiderschap in het publieke domein

Van publieke organisaties wordt niet alleen verwacht dat zij effectief, efficiënt en daadkrachtig zijn, maar ook gelegitimeerd, geaccepteerd en rechtmatig. Bij crises worden ze daarnaast ook geacht responsief, robuust en adaptief te werken. Hoe gaat u als leidinggevende om met al deze verwachtingen? De leergang Leiderschap in het publieke domein, verzorgd door leiderschapsexperts van het Instituut Bestuurskunde (Universiteit Leiden), leert u om in uw dagelijkse werk invulling te geven aan uw leiderschap.

Lees verder >

Leergang tot ambtelijk secretaris medezeggenschap bij de Overheid

Met deze leergang leert u dat een ambtelijk secretaris een belangrijke rol heeft voor de medezeggenschap . Om uw taken en werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen vervullen, is het van meerwaarde als u op de hoogte bent van de trends en ontwikkelingen in het vakgebied. In deze leergang krijgt u, naast kennis hiervan, ook handvatten aangereikt om uw werk nog efficiënter in te richten.

Lees verder >

Leergang HRM in theorie en praktijk voor ondernemingsraadsleden

In deze leergang krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van HRM op het ontwikkelen, motiveren en behouden van medewerkers. U neemt kennis van de trends en ontwikkelingen binnen HRM-beleid en we nemen u letterlijk mee de praktijk in. U krijgt een kijkje in de keuken van organisaties die succesvol en vernieuwend zijn in het HRM-beleid, zowel binnen als buiten de overheid. Daarnaast werkt u een speerpunt op het gebied van HRM zelf uit.

Lees meer >

Leergang Toekomstgericht en Transformationeel Leiderschap in het (Funderend) Onderwijs

Voor bestuur en toezicht van PO en VO

Het landschap van het onderwijs verandert snel. Dat is al langere tijd gaande, maar meer en meer ontstaat het inzicht dat invloeden van verdergaande digitalisering van het onderwijs, de botsing van culturen in de klas, de toenemende segregatie, zullen leiden tot verandering van het systeem van onderwijs. Bestuurders signaleren daarnaast grote problemen op de arbeidsmarkt om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. De grote stakingsacties in het primair onderwijs laten zien dat er veel onvrede is, en dat oplossingen niet makkelijk te vinden zijn.

Lees verder >

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie? De aanpassings- en invoeringswetgeving die daarvoor tot stand moet komen, is zowel omvangrijk als complex. Wat verandert er en voor wie? Wat verandert er in het onderwijs? U leert het tijdens de masterclass ‘Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren’.