Zoeken Menu

Op zoek naar verdieping in arbeidszaken? Volg onze leergangen en masterclasses!

Wilt u zich verder ontwikkelen op het gebied van arbeidszaken? Bekijk dan eens de leergangen en masterclasses die wij samen geven met de CAOP-hoogleraren.  Door onze focus op de arbeidsmarkt, de kennis vanuit de CAOP-leerstoelen en onze ervaringen met beleidsuitvoering en bestuur, bevatten deze trainingen een unieke mix van kennis, inzichten en praktijk.

Laat u inspireren door ons beproefde aanbod aan leergangen en masterclasses. Wees verzekerd van een plaats en meld u nu al aan.


Leergang Trends in Arbeidsverhoudingen

Het publieke domein verandert door nieuwe arbeidsverhoudingen. Wat betekent dit voor u als professional? U leert het tijdens de interactieve leergang Trends in Arbeidsverhoudingen, voor beleidsmakers en beleidsmedewerkers, adviseurs, HR-functionarissen, bestuurders, kaderleden en OR-leden.

Lees verder >

Leergang Leiderschap in het publieke domein

Van publieke organisaties wordt niet alleen verwacht dat zij effectief, efficiënt en daadkrachtig zijn, maar ook gelegitimeerd, geaccepteerd en rechtmatig. Bij crises worden ze daarnaast ook geacht responsief, robuust en adaptief te werken. Hoe gaat u als leidinggevende om met al deze verwachtingen? De leergang Leiderschap in het publieke domein, verzorgd door leiderschapsexperts van het Instituut Bestuurskunde (Universiteit Leiden), leert u om in uw dagelijkse werk invulling te geven aan uw leiderschap.

Lees verder >

Leergang tot ambtelijk secretaris medezeggenschap bij de Overheid

Een ambtelijk secretaris speelt een belangrijke rol in een medezeggenschapsraad. Om deze rol zo goed mogelijk te vervullen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied. In deze leergang krijgt u, naast veel kennis, handvatten aangereikt om uw werk zo efficiënt mogelijk in te richten. U krijgt ook een kijkje in de keuken bij andere organisaties en inzicht in uw persoonlijke voorkeuren, talenten en valkuilen.

Lees verder >

Leergang HRM in theorie en praktijk voor ondernemingsraadsleden

Als lid van een ondernemingsraad heeft u een stem in het human resource managementbeleid van uw organisatie. In dit beleid komen veel onderwerpen aan bod, zoals persoonlijke ontwikkelingsplannen, diversiteitsbeleid, beoordelingsmethodieken en vitaliteitsbeleid. Wilt u over al deze onderwerpen mee kunnen praten? Volg dan deze leergang, waarin u inzicht krijgt in de toegevoegde waarde van HRM-beleid, op de hoogte wordt gebracht van de laatste trends en ontwikkelingen en uw eigen visie ontwikkelt op het HRM-beleid van uw eigen organisatie.

Lees meer >

Leergang Toekomstgericht en Transformationeel Leiderschap in het (Funderend) Onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden voor het onderwijs van 2030 als we oog hebben voor de effecten van digitalisering, globalisering, botsing van culturen, en belangrijker nog: hoe willen we dat het onderwijs er dan uit ziet?

Het programma bestaat uit drie werkbijeenkomsten en een vierde slotbijeenkomst met diner. De gespreksleiding van de bijeenkomsten is in handen van Marianne Luyer, OnTheGood, Maatschap voor Waardegedreven Leiderschap.

  • Blok 1: Informatisering en digitalisering van het onderwijs, ontwikkeling big data.
  • Blok 2: Globalisering en clash of cultures
  • Blok 3: De segregatie in het onderwijs en in de maatschappij
  • Blok 4 opbrengst en verkenning van de perspectieven voor de toekomst (diner)

Lees verder >

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie? De aanpassings- en invoeringswetgeving die daarvoor tot stand moet komen, is zowel omvangrijk als complex. Wat verandert er en voor wie? Wat verandert er in het onderwijs? U leert het tijdens de masterclass ‘Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren’.