Zoeken Menu

Verdiepingsleergang Integriteitsmanagement

De verdiepingsleergang integriteitsmanagement is voor professionals die al enige tijd werken aan het integriteitsbeleid van hun organisatie, en nu een verdiepingsslag willen maken. Het kan zijn dat u vragen heeft over een specifiek onderwerp, of juist in de breedte meer kennis wilt vergaren: voor beide perspectieven is aandacht in de leergang. De verdiepingsleergang duurt drie dagen.

Leerdoelen

  • U maakt kennis en oefent met een aantal methodieken die u kunt inzetten voor integriteitsbevordering (appreciative inquiry-methodiek, group decision room en intervisie)
  • U reflecteert op uw positie als integriteitsfunctionaris, bespreekt uitdagingen/dilemma’s en bekijkt hoe u de samenwerking met andere integriteitsprofessionals kunt versterken.
  • U verwerft kennis over hedendaagse ambtelijke en bestuurlijke integriteitsvraagstukken, over de nieuwe meldregeling en integriteitsonderzoek, over normalisering in relatie tot integriteit en omgangsvormen in relatie tot gedragsprincipes.
  • U bouwt een netwerk op met andere deelnemers en reflecteert op elkaars beleid en praktijkvoorbeelden.

Leervragen

  • Welke veranderingen zien we de afgelopen decennia in de omgang met integriteit en welke nieuwe trends zijn van invloed op het integriteitsdomein?
  • Hoe kunt u het goede gesprek over integriteit stimuleren?
  • Hoe creëert u meerwaarde in de samenwerking met andere professionals in uw organisatie die een rol hebben in het integriteitsbeleid?
  • Wat zijn actuele aandachtsgebieden op het gebied integriteitsmanagement? Hoe past dat in uw bestaande integriteitsbeleid?
  • Wat zijn aspecten van de nieuwe meldregeling en hoe gaat u om met een melding, de inrichting van het onderzoek, de presentatie van de resultaten van een onderzoek en nazorg?

Wat is een globale indeling van de driedaagse verdiepingsleergang?

Dag 1 - ‘Actualiteiten en integriteit’

Wat zijn actuele aandachtsgebieden op het gebied van integriteitsmanagement en hoe veranker je dat in bestaand integriteitsbeleid? Op de eerste dag van de verdiepingsleergang maken we kennis met elkaar en bespreken we verschillende hedendaagse integriteitsvraagstukken. Ook komt de nieuwe meldregeling aan de orde en uitdagingen bij het uitvoeren van integriteitsonderzoek.

In de middag ligt de focus op omgangsvormen en een veilige werkomgeving. Met behulp van de appreciative inquiry-methodiek worden ervaringen uitgewisseld over succesvolle aanpakken van ongewenst gedrag: wat werkt goed en wat kan er beter? En wat is onze eigen rol daarin?

Dag 2 - ‘Integriteit én perspectief’

Intervisie is een goede methodiek om lastige integriteitsvraagstukken binnen een vaste structuur uit te diepen. In de ochtend worden diverse intervisiemodellen geïntroduceerd aan de hand van casuïstiek. Hoe verhoud jouw rol zich tot de organisatie en de organisatiestructuur? En welke positie heb je ten opzichte van het bestuur, de directie en je leidinggevende? Deze en andere actuele vragen van de deelnemers komen aan de orde.

In de middag blikken we vooruit op de normalisering van de ambtenarenstatus en de relatie met integriteit. De gevolgen van de normalisering voor de ambtenaar komen aan de orde en hoe dat van invloed is op het integriteitsbeleid van overheidsorganisaties.

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt op het onderwerp integriteit, is het noodzakelijk om regelmatig een risicoanalyse uit te voeren. In de middag oefenen we met een group decision room als een veilige gespreksomgeving voor een risicoanalyse.

Dag 3 - ‘Integriteit in perspectief’

Integriteit is tijd, plaats en context gebonden. Dat betekent dat er continue nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op de integriteit van de persoon en organisatie. Tijdens deze derde dag ligt de focus op hedendaagse integriteitsuitdagingen. De praktijk komt aan de orde. We ontvangen een integriteitsexpert die vertelt over zijn ervaringen en hoe je integriteit levend houdt bij medewerkers waar de verleidingen groot zijn, hoe je omgaat met nazorg na incidenten en hoe je medewerkers kunt beschermen tegen ondermijnende invloeden.

In de ochtend nemen we ook het perspectief van de ondernemingsraad mee in het handelingsperspectief van een integriteitsfunctionaris. Waarom is het belangrijk om op te trekken met de OR? Welke bevoegdheden heeft een OR op het onderwerp integriteit en welke rol kan een OR hierin nemen?

In de middag worden ervaringen uit de wetenschap gedeeld over een onderzoek naar 70 jaar integriteitsschendingen en de veranderende houding ten opzichte van integriteitsschendingen.

Werkvorm

Een CAOP trainer zorgt voor een inhoudelijk afwisselend en interactief programma. Tijdens de modules delen verschillende gastdocenten (ervaringsdeskundigen en/of integriteitspecialisten) hun praktijkervaring. Door de beperkte groepsomvang is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en de eigen leervragen.

Certificaat

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.