Zoeken Menu

Opleiding vertrouwenspersoon (4 dagen)

Deze brede opleiding bereidt u voor op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en klokkenluiden. De opleiding duurt vijf dagen.

Wat bereikt u met de opleiding vertrouwenspersoon?

 • U leert over de rol van een vertrouwenspersoon aangaande ongewenste omgangsvormen, integriteit, arbeidsgeschillen, klokkenluiden en privékwesties.
 • U oefent intake- en adviesgesprekken met behulp van acteurs. Tijdens de opleiding wordt veel gewerkt met casuïstiek en trainingsacteurs.
  U leert uw sterke en zwakke kanten als vertrouwenspersoon kennen.
 • U leert over de formele (juridische) kaders van het vertrouwenswerk.
 • U kunt een netwerk opbouwen met andere deelnemers en hun organisaties.

Welke vragen komen onder andere aan de orde in de opleiding?

 • Welke aandachtsgebieden heeft een vertrouwenspersoon?
 • Aan welke formele kaders bent u gebonden?
 • Welke plek heeft een vertrouwenspersoon in het brede kader van een integriteitssysteem van een organisatie?
  Hoe bewaakt u uw eigen rolopvatting?
 • Hoe voert u het goede gesprek?
 • Hoe kunt u een goede relatie met het management en medewerkers opbouwen?
 • Hoe maakt u een goed jaarverslag zonder teveel details prijs te geven?
 • In welke omstandigheden kunt u geen vertrouwelijkheid bieden als vertrouwenspersoon?

Werkvorm

Onze CAOP trainers zorgen voor een inhoudelijk afwisselende opleiding. Er wordt geschakeld tussen theorie, praktijk, de eigen organisatie en de eigen vragen en casus. De aanwezigheid van trainingsacteurs speelt hierin een belangrijke rol. Door de beperkte groepsomvang is er ook ruimte voor persoonlijke aandacht en leervragen.

Certificaat

Na afloop ontvangen de deelnemers die het volledige programma doorlopen hebben een certificaat van deelname.