Zoeken Menu

Opleiding vertrouwenspersoon (5 dagen)

Deze brede opleiding bereidt u voor op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en klokkenluiden. De opleiding duurt vijf dagen.

Wat bereikt u met de opleiding vertrouwenspersoon?

 • U leert over de rol van een vertrouwenspersoon aangaande ongewenste omgangsvormen, integriteit, arbeidsgeschillen, klokkenluiden en privékwesties.
 • U oefent intake- en adviesgesprekken met behulp van acteurs. Tijdens de opleiding wordt veel gewerkt met casuïstiek en trainingsacteurs.
  U leert uw sterke en zwakke kanten als vertrouwenspersoon kennen.
 • U leert over de formele (juridische) kaders van het vertrouwenswerk.
 • U kunt een netwerk opbouwen met andere deelnemers en hun organisaties.

Welke vragen komen onder andere aan de orde in de opleiding?

 • Welke aandachtsgebieden heeft een vertrouwenspersoon?
 • Aan welke formele kaders bent u gebonden?
 • Welke plek heeft een vertrouwenspersoon in het brede kader van een integriteitssysteem van een organisatie?
  Hoe bewaakt u uw eigen rolopvatting?
 • Hoe voert u het goede gesprek?
 • Hoe kunt u een goede relatie met het management en medewerkers opbouwen?
 • Hoe maakt u een goed jaarverslag zonder teveel details prijs te geven?
 • In welke omstandigheden kunt u geen vertrouwelijkheid bieden als vertrouwenspersoon?

Werkvorm

Onze CAOP trainers zorgen voor een inhoudelijk afwisselende opleiding. Er wordt geschakeld tussen theorie, praktijk, de eigen organisatie en de eigen vragen en casus. De aanwezigheid van trainingsacteurs speelt hierin een belangrijke rol. Door de beperkte groepsomvang is er ook ruimte voor persoonlijke aandacht en leervragen.

Deze opleiding bestaat uit vier dagen les in groepsverband  en maximaal een dag nazorg, waarbij u op basis van uw concrete praktijkvragen begeleiding of advies kunt ‘inroepen’ om te helpen bij de toepassing van de principes van het vertrouwenswerk.

Certificaat

Na afloop ontvangen de deelnemers die het volledige programma doorlopen hebben een certificaat van deelname.

Data en locatie

De opleiding vertrouwenpersoon wordt vier keer per jaar aangeboden, twee keer in het voorjaar en twee keer in het najaar.

Voorjaar 2018

VP1: 1 februari, 15 februari, 8 maart, 22 maart
VP2: 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni

De opleiding zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur en vinden plaats in Den Haag op loopafstand van het Centraal Station.

Kosten en inschrijven

De kosten voor deze vijfdaagse opleiding bedragen in totaal € 2.500,-.

Het CAOP is aangemeld bij het CRKBO. Dat betekent dat de opleiding is vrijgesteld van BTW.

Het is niet mogelijk om het deelnemerschap te delen of losse modules uit deze leergang te volgen.

Heeft u nog vragen, of wilt u zich inschrijven neem dan contact met ons op per e-mail integriteit@caop.nl of via 070-376 59 37.