Zoeken Menu

Leergang Integriteitsmanagement (3 dagen)

Kennis, handvatten en inzichten om u integriteitsbeleid vorm te geven en het goede gesprek te voeren over integriteit. Dat is de centrale gedachte achter deze leergang integriteitsmanagement. De leergang wordt georganiseerd voor professionals werkzaam in het publieke domein. De leergang duurt drie dagen.

Wat bereikt u met de leergang integriteitsmanagement?

 • U verwerft kennis over ambtelijke en bestuurlijke integriteit, de integriteitsinfrastructuur, actuele vraagstukken rondom integriteit en de nieuwe meldregeling en gedragsprincipes.
 • U oefent met en reflecteert op zwart/wit/grijze dilemma’s en leert hoe u daar positie op kan innemen.
 • U krijgt handvatten aangereikt hoe u een dilemmatraining kan geven aan uw medewerkers.
 • U ervaart hoe uw positie als integriteitsfunctionaris samenhangt met andere professionals die werken aan integriteitsbevordering.
 • U bouwt een netwerk op met andere deelnemers en reflecteert op elkaars beleid en praktijkvoorbeelden.

  Welke vragen komen aan de orde in de leergang?

  • Hoe geeft u duurzaam vorm aan het integriteitsbeleid binnen uw organisatie?
  • Hoe zorgt u voor een goede meldregeling en welke verantwoordelijkheid heeft u daarin?
  • Hoe kunt u integer handelen begrijpen vanuit gedragsprincipes?
  • Hoe kunt u integriteit bespreekbaar maken in uw organisatie (bijv. dilemmatraining)?
  • Hoe werkt u samen op integriteitsbevordering binnen en buiten uw organisatie?

  Wat is een globale indeling van de driedaagse leergang?

  Dag 1 – ‘De basis van integriteit’
  Waar begin je met het ontwikkelen van integriteitsbeleid? Hoe geef je duurzaam vorm aan je integriteitsbeleid binnen je organisatie? Aan welke wetten/regels aangaande integriteit ben je gebonden binnen het openbaar bestuur? Op de eerste dag van de basisleergang integriteitsmanagement maken we kennis met elkaar en bespreken we de basis van integriteitsmanagement. We gebruiken hiervoor de zeven stappen van de integriteitsinfrastructuur.

  In de middag komt de nieuwe meldregeling aan de orde en de do’s en don’ts bij integriteitsonderzoek. Ook wordt een bijdrage gegeven over bestuurlijke integriteit. Wat is het verschil met ambtelijke integriteit en waar raakt het elkaar? Waar raakt het de integriteitsfunctionaris en wat zijn actuele vraagstukken?

  Dag 2 – ‘Verbinden en verbreden op integriteit’
  Het werken aan integriteit in je organisatie doe je niet alleen. Er zijn allerlei mensen betrokken om de ontwikkeling en uitvoering van het integriteitsbeleid vorm te geven; denk aan de vertrouwenspersoon, de OR, leidinggevenden, HR en eventueel andere professionals. Welke rollen hebben deze professionals in het vormgeven van de integriteitsinfrastructuur? In de ochtend gaan we met deze vragen aan de slag.

  In de middag oefenen we met een dilemmatraining, een goede manier om integriteit bespreekbaar te maken met medewerkers. Welke standpunten en afwegingen zijn er om te beoordelen wat het juiste gedrag is in een bepaalde situatie? Een dilemmatraining kan worden ingezet om medewerkers te sterken in hun morele oordeelsvorming bij reële dilemma’s.

  Dag 3 – ‘Integriteit in de praktijk’
  Integriteit heeft alles te maken met houding en gedrag. Al sinds onze kindertijd worden we regelmatig in verleiding gebracht om geschreven of ongeschreven regels te overtreden. Waar sommigen heel goed in staat zijn om verlokkingen te weerstaan hebben anderen daar meer moeite mee. Waar ligt dat nu aan? In de ochtend proberen we een integere houding te begrijpen vanuit een aantal gedragsprincipes.

  In de middag zoomen we in op een goed voorbeeld uit de praktijk. Hoe geef je succesvol vorm aan je integriteitsbeleid? Met welke belemmeringen kun je te maken krijgen en hoe ga je daar mee om? Hoe zorg je voor verbinding op het onderwerp integriteit met andere organisaties in het openbaar bestuur?

  Werkvorm

  Een CAOP trainer zorgt voor een inhoudelijk afwisselend en interactief programma. Tijdens de modules delen verschillende gastdocenten (ervaringsdeskundigen en/of integriteitspecialisten) hun praktijkervaring. Door de beperkte groepsomvang is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en de eigen leervragen.

  Certificaat

  Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.