Zoeken Menu

CAOP Kennisfora

Integriteit is een begrip dat mee beweegt met de tijd. Innovaties en ontwikkelingen zorgen voor nieuwe aandachtspunten en kwetsbaarheden. Het CAOP organiseert jaarlijks, naast de opleidingen en eendaagse modules, ook kennisfora voor professionals die dagelijks werken aan integriteit. Het doel van deze fora is kennisverbreding en professionaliseren van integriteitwerk. Netwerken, uitwisselen van ervaringen en nieuwe contacten opdoen, is ook een belangrijk doel van de kennisfora. Elke bijeenkomst staat een actueel thema centraal.


Kennisforum voor Vertrouwenspersonen (KV)

Het Kennisforum voor Vertrouwenspersonen wordt drie keer per jaar georganiseerd. Het KV wordt georganiseerd voor interne en externe vertrouwenspersonen integriteit en/of omgangsvormen. Het KV is relevant voor vertrouwenspersonen uit alle sectoren.

In 2018 zijn er twee Kennisfora Vertrouwenspersonen georganiseerd. De thema’s  zijn waren als volgt:

  1. Integriteit en arbeidsconflicten: een labyrint voor vertrouwenspersonen.

  2. Integriteit en duurzame inzetbaarheid: hoe bevorder je een veilige en gezonde werkplek?

In 2019 worden er drie Kennisfora Vertrouwenspersonen  georganiseerd. Het eerst volgende thema is:

  1. De positie van de vertrouwenspersoon onder druk.

Kennisforum voor Integriteitsprofessionals (KI)

Het Kennisforum voor Integriteitsprofessionals wordt twee keer per jaar georganiseerd. Het KI wordt georganiseerd voor professionals die werkzaam zijn aan integriteitsmanagement. U kunt denken aan een integriteitscoördinator, HRM-adviseur, manager, lid van de ondernemingsraad, vertrouwenspersoon, preventiemedewerker of andere functionaris. Het KI is van toepassing op professionals uit alle sectoren.

Het thema van de Kennisfora Integriteit van 2018 was als volgt:

  1. #MeToo: verklaring van gedrag en groepsdruk

In 2019 worden er twee Kennisfora Integriteit  georganiseerd. Het eerst volgende thema is:

  1. De psychologie van integer gedrag

 

Kennisforum Integriteit Politieke Ambtsdragers (KIPA)

Het Kennisforum Integriteit Politieke Ambtsdragers wordt één keer per jaar georganiseerd. Politici en bestuurders staan vol in de schijnwerpers, en meestal gaat het over schandalen. Integriteit dreigt een politiek wapen te worden, terwijl de integriteit van het openbaar bestuur ons allemaal aangaat. Het KIPA wordt georganiseerd voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren die werkzaam zijn op bestuurlijke integriteit. In het eerste kwartaal van 2019 zal de eerst volgende KIPA worden georganiseerd.