Zoeken Menu

Integriteit en integriteitsinstrumenten – Train de trainer (2 dagen)

Integriteit raakt de organisatie en mens in het dagelijks functioneren. Toch blijft het soms een lastig onderwerp om te bespreken. Hoe voer je een goed gesprek over integriteit? Welke elementen zijn relevant in het goede gesprek? En welke werkvormen passen daar goed bij? In de ‘train-de-trainer-cursus’ over integriteit doet u inzichten op om het goede gesprek over integriteit te voeren. Een cursus ‘train de trainer’ integriteit bestaat uit de onderdelen:

  • Integriteit als thema
  • Methoden en technieken, zoals: de waarderende gespreksmethode en omgaan met lastige gespreksonderwerpen
  • Pedagogiek, zoals: omgaan met diversiteit en niveauverschillen in de groep

Programma

In het tweedaagse programma van de cursus ‘train de trainer’ integriteit komen de volgende modules aan bod:Integriteit: hoe, wat, waar?

Op de eerste dag verdiepen we ons in het thema integriteit. Wat versta je onder integriteit en wat betekent integriteit precies? Hoe is het verbonden aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap? Centraal staat dat integriteit geen kwestie is van goed of fout en veel meer is dan het volgen van regels of afspraken. Integriteit gaat over de afwegingen van alledag.Integriteit wordt pas interessant wanneer je de relatie legt met de dagelijkse praktijk. Welke afwegingen maak je bij de werkzaamheden die je verricht? Hoe ga je om met lastige situaties? Welke rol heb je in de organisatie en wat is passend bij die rol? Op welke zaken moet je extra letten in je werkzaamheden? Deze vragen zijn bij uitstek geschikt om in een dialoog te bespreken. Methodieken en technieken


Welke methodieken en technieken kun je toepassen om het goede gesprek te voeren over integriteit? Het CAOP hanteert verschillende (spel)vormen en methoden om het goede gesprek te voeren. We gaan in op diverse methodieken. Denk aan:

  • casuïstiek
  • dilemma’s /stellingen
  • group decision room
  • moreel beraad en intervisie

Hoe we deze methoden precies bespreken, hangt af van de wensen van de deelnemers. Het maakt namelijk een verschil of een leidinggevende het goede gesprek wil voeren met zijn medewerkers, of dat een coördinator workshops gaat geven over integriteit.

Pedagogiek

Tijdens de train de trainer is er ook aandacht voor pedagogische vragen. Hoe ga je om met diversiteit en niveauverschillen in de groep? Hoe ga je om met weerstand en ongemak rond het thema? Hoe waarborg je een veilige gespreksomgeving? U leert hoe u verbinding kan maken met de groep en wat de randvoorwaarden zijn om een goed gesprek te kunnen voeren of begeleiden.

Doelgroep

De cursus ‘train de trainer’ integriteit is voor alle doelgroepen interessant; van beginners tot gevorderden en van leidinggevenden tot (integriteits)professionals. De een wil mogelijk meer kennis van het thema integriteit, en de ander van een specifieke methodiek. Een waardevolle aanvulling van de cursus ‘train de trainer’ is dat de deelnemers ook leren van elkaar.

Certificaat

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.