Zoeken Menu

Zorg

Zorgvragen waar wij ons mee bezighouden

Het CAOP inventariseert bestaande kennis en genereert nieuwe kennis over de zorg. Daarbij houden we ons onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Zijn er straks voldoende wijkverpleegkundigen als spil voor de zorg in de wijk?
  • Hoe staat het ervoor met de mobiliteit in de zorgsector?
  • Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt in de zorg zich de komende jaren?

Onze kennis en expertise in de zorg

Het CAOP voert samen met Kiwa Carity het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn uit (zie www.azwinfo.nl). Naast kennis over arbeidsmarktvraagstukken in de zorg in het algemeen, hebben we ook veel expertise in huis over veilige zorg en professionalisering. Het CAOP heeft toegang tot verschillende onderzoekspanels, waarin zowel werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd, waarmee we periodiek inzicht kunnen verkrijgen in een bepaald vraagstuk in de zorg. Wij werken verder nauw samen met de A&O fondsen StAZ, STAG, VV&T, SSFH, GGZ en Sofokles kamer UMC.

Voorbeeldproject: Tevredenheid in de zorg

Het CAOP heeft bijvoorbeeld onderzocht hoe zorgmedewerkers in het algemeen tegen hun werk in de sector aankijken, en hoe werkgevers de effecten inschatten voor de arbeidsmarkt van alle beleidsmaatregelen in de zorg.