Zoeken Menu

Uitstroom van oudere werknemers bij overheid en onderwijs. Selectie uit de poort

De afgelopen jaren is de pensioendatum steeds flexibeler geworden. Wisten werkgever en werknemer vroeger al jaren van te voren wat de pensioendatum zou zijn, met de flexibele pensioenregelingen van tegenwoordig hebben werknemers veel meer om de datum van hun voorkeur te kiezen. Maar is het gunstig als werknemers eerder met pensioen gaan? Hoe verschillen werknemers die met pensioen gaan met degenen die blijven? Deze vragen staan centraal in de studie, waarbij specifiek naar de volgende kenmerken van werknemers in de sector Overheid en de sector Onderwijs wordt gekeken:

  • de leeftijdsverdeling en de gemiddelde pensioenuittredeleeftijd van de werknemers per sector;
  • geslacht, leeftijd, opleiding van individuele werknemers;
  • persoonlijkheidskenmerken van werknemers, bijvoorbeeld motivatie en nieuwsgierigheid;
  • baankenmerken zoals de aard van het arbeidscontract, baantevredenheid, gevolgde trainingen en werkbeleving.

De uitkomsten van de empirische analyses laten zien dat juist de meest productieve werknemers in de publieke sector vertrekken naar een andere werkgever en sector of eerder uittreden vanwege pensioen dan gemiddeld. Er moet bij dit resultaat een slag om de arm gehouden worden, onder meer omdat alle hier gebruikte maatstaven gebaseerd zijn op zelfrapportage door werknemers, en omdat er geen gebruik kon worden gemaakt van paneldata. Dit paper laat verder zien dat de leeftijdsopbouw per sector aanzienlijk kan verschillen, evenals de gemiddelde pensioenleeftijd. Alle sectoren laten de laatste jaren een aanzienlijke stijging van de gemiddelde uittredeleeftijd zien. De sectoren Overheid en Onderwijs hebben te maken met een relatief vergrijsd werknemersbestand ten opzichte van andere sectoren. De pensioenleeftijd ligt er bovendien lager dan gemiddeld. De belangrijkste databron is het Personeels- en mobiliteitsonderzoek van het Ministerie van BZK. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van eerdere resultaten uit enquêtes van het ROA onder pensioendeelnemers van het ABP.

Auteur(s)

Frank Cörvers, Janneke Wilschut

Download

 Uitstroom van oudere werknemers bij overheid en onderwijs. Selectie uit de poort (798 KB)

Publicatiedatum

juli 2016

Expertise

Flexibilisering

Sector

Overheid Onderwijs

Opdrachtgever

Netspar