Zoeken Menu

Parlementaire aandacht voor integriteit

De aandacht voor integriteit in de Tweede Kamer vertoont vanaf 2000 tot en met 2015 een gestaag stijgende lijn. Stellen Tweede Kamerleden proactief vragen over integriteit? Of is de aanleiding vooral een vermoede integriteitsschending die in het nieuws is gekomen? Welke type schendingen stellen Kamerleden aan de orde?

Voor de verkenning ‘Parlementaire aandacht voor integriteit. Analyse van Tweede Kamervragen in de periode 2000-2015’ zijn door Marjolein van Dijk (CAOP) en Alain Hoekstra (voorheen CAOP/BIOS) schriftelijke Kamervragen geanalyseerd waarin de term integriteit voorkomt.

Beter ethisch klimaat

De aandacht voor integriteit in de Tweede Kamer is extra belangrijk omdat kritische vragen, het uitspreken van afkeuring, het gelasten van onderzoek en mogelijk het afkondigen van wetgeving bijdragen aan een beter ethisch klimaat.

Doorgaan met onderzoek

Op basis van hun analyse doen de auteurs ook aanbevelingen:

  1. Uitgebreider en diepgaander vervolgonderzoek naar de parlementaire aandacht voor integriteit is wenselijk.
  2. Meer parlementaire aandacht voor integriteit in de semipublieke en private sector is nodig.
  3. Een meer proactieve houding van parlementariërs om het onderwerp op tijd en sterker te agenderen, helpt de aandacht voor integriteit te vergroten.

Auteur(s)

Marjolein van Dijk en Alain Hoekstra

Download

 Parlementaire aandacht voor integriteit (5.5 MB)

 Parliamentary attention for integrity (742 KB)

Publicatiedatum

november 2016

Expertise

Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

BIOS