Zoeken Menu

Medezeggenschapsraden over agressie & geweld in de (semi-) publieke sector

In opdracht van BZK heeft het CAOP een onderzoek uitgevoerd naar de ervaring van medezeggenschapsraden met het thema agressie en geweld. Hieruit blijkt onder meer dat agressie en geweld een veel grotere rol speelt in de overheid en semi-overheidssector dan in de marktsector.
Vooral agressie in de vorm van intimidatie, verbale agressie in de vorm van spugen en lichamelijk geweld komt hierbij vaak voor. Een  factsheet (243 KB) vat de belangrijkste conclusies van het onderzoek samen.

Auteur(s)

CAOP Kennis & Internationale Zaken, Jo Scheeren

Download

 Medezeggenschapsraden over agressie & geweld in de (semi-) publieke sector (506 KB)

Publicatiedatum

juli 2015

Expertise

Sociale veiligheid Medezeggenschap

Sector

Overheid

Opdrachtgever

CAOP