Zoeken Menu

Functiecreatie Primair Onderwijs: een handreiking 2015

Het primair onderwijs moet jaarlijks ruim 400 extra banen invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen schoolbesturen en SW-bedrijven dat samen oppakken? Wie doet wat? De handreiking ‘Functiecreatie primair onderwijs’ biedt informatie voor schoolbesturen en SW-bedrijven.

Auteur(s)

Marjolein van Dijk
Reinout Evers

Download

 Handreiking: functiecreatie in het primair onderwijs (627 KB)

Publicatiedatum

december 2015

Expertise

Diversiteit

Sector

Onderwijs

Opdrachtgever

Arbeidsmarktplatform PO A&O-fonds Sociale Werkbedrijven (SBCM)