Zoeken Menu

AZW Actueel - Werkgeversenquête zorg en welzijn

De verhouding tussen vaste en flexibele contracten in de zorg en welzijn verschilt van andere sectoren. Het aandeel medewerkers met een vast contract (75% in 2015) is er hoger en het aandeel zelfstandigen (10% in 2015) is er lager. Ruim de helft van de Nederlandse werkgevers in de zorg en welzijn vindt dat de werkdruk binnen de eigen organisatie is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt een enquête die het CAOP heeft uitgevoerd tussen half juni en eind juli 2016 onder 1.145 werkgevers in de zorg en welzijn voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van deze werkgevers in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met agressie en geweld.

Auteur(s)

Cisca Joldersma

Download

 AZW Actueel - Werkgeversenquête zorg en welzijn (609 KB)

Publicatiedatum

oktober 2016

Expertise

Flexibilisering

Sector

Zorg

Opdrachtgever

Onderzoeksprogramma Arbeidsmark Zorg & Welzijn (AZW)