Zoeken Menu

Overheid

Overheidsvragen waar wij ons mee bezighouden

Het CAOP volgt de ontwikkelingen bij de overheid op de voet. Daarbij houden we ons onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Wat betekenen de gelijktijdige centralisatie en decentralisatie van taken en bijbehorende rolverschuivingen voor het dagelijks werk van ambtenaren?
  • Hoe kan de kwaliteit en de doelmatigheid van het openbaar bestuur worden bevorderd?
  • Hoe ziet werken bij de overheid er in de 21ste eeuw uit? Hoe beïnvloeden maatschappelijke veranderingen zoals technologisering en individualisering de kwaliteit van arbeid en de arbeidsverhoudingen in het publieke domein?

Onze kennis en expertise in de overheid

Het CAOP beschikt over uitgebreide kennis van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. Hierbij hoort ook juridische expertise, onder andere op het gebied van het ambtenarenrecht en het civiel arbeidsrecht.  
Via de Stichting Bijzondere Leerstoelen beschikken we over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen en productiviteit in de publieke sector.

Op onderscheiden vakgebieden publiceren de leerstoelen zelfstandig en in samenwerking met het CAOP en elke twee jaar brengen de leerstoelen een gezamenlijke publicatie uit: de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD).

Verder werken we voor het A+O fonds Rijk en SBCM, en het bureau voor Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).