Zoeken Menu

Onderwijs

Onderwijsvragen waar wij ons mee bezighouden

Het CAOP heeft een lange traditie in het begeleiden en uitvoeren van onderzoek in de onderwijssector. Daarbij houden we ons bezig met onder meer de volgende vragen:

  • Hoe zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel in het algemeen en goede docenten in het bijzonder die met plezier hun werk doen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het vak van leraar aantrekkelijk is en blijft?
  • Hoe lossen we de verschillende knelpunten op waar scholen in respectievelijk stedelijke gebieden en krimpgebieden tegenaan lopen?

Onze kennis en expertise in het onderwijs

We voeren regelmatig arbeidsmarktanalyses uit, duiden cijfermatige ontwikkelingen, maar zetten ook online enquêtes en interviews uit. Wij onderhouden intensieve contacten met onder andere het ministerie van OCW en DUO, en werken nauw samen met de A&O fondsen Arbeidsmarktplatform PO (Appo), Voion, SOM en Sofokles kamer WO. Verder ondersteunen we de informatiebehoefte in het onderwijsveld via de databank Stamos en maken we kennis over het onderwijs voor een breed publiek toegankelijk.

Voorbeeldproject: Onderwijsatlas

Het CAOP heeft in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmarktontwikkelingen in het primair onderwijs. De resultaten van dit onderzoek zijn rijk geïllustreerd en visueel in kaart gebracht in de Onderwijsatlas.