Zoeken Menu

Fondsmanagement

Samen voor het beste resultaat

Heeft of overweegt uw branche een arbeidsmarktfonds? In zo’n fonds, ook wel bekend als A&O- of O&O-fonds, werken werkgevers en werknemersorganisaties samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in hun branche. Dat doen ze vanuit een gezamenlijke visie. Het CAOP helpt die visie vertalen naar concrete activiteiten. Met maximale inzet van onze expertise over actuele arbeidsmarktonderwerpen zoals vakmanschap, veilig en gezond werken en mobiliteit.

Onze aanpak

De deskundige CAOP-fondsmanager of fondssecretaris is de (onpartijdige) sparringpartner van het paritaire bestuur. Met gevoel voor de onderlinge verhoudingen en met affiniteit en betrokkenheid bij de branche. De fondsmanager denkt met het bestuur mee over:

  • de prioriteiten op de benoemde arbeidsmarktthema’s;
  • de missie en strategie van het fonds en het draagvlak daarvoor in de branche.

De fondsmanager is de aanvoerder van het integrale CAOP-team dat u ook adviseert over de uitvoering van activiteiten en de implementatie van resultaten. Het team brengt kennis van en ervaring met andere branches mee en werkt waar mogelijk intersectoraal samen.

Vragen die opdrachtgevers (sociale partners) ons regelmatig stellen:

  • Met welke activiteiten kunnen wij ons doel bereiken? En kunnen jullie ons helpen die activiteiten uit te voeren?
  • Kunnen jullie een fondsmanager of fondssecretaris leveren die fungeert als sparringpartner van het bestuur?
  • Kunnen jullie ons begeleiden in de herbezinnings- of oprichtingsfase van het fonds (of vergelijkbare arbeidsmarktvoorziening)?
  • Kunnen jullie ons adviseren over de bestuurlijke fondsinrichting, strategische vraagstukken of arbeidsmarktinhoudelijke en cao-gerelateerde vraagstukken?
  • Kunnen jullie (arbeidsmarkt)onderzoek uitvoeren, monitoren en evalueren?
  • Kunnen jullie ons helpen met de communicatie en marketing voor het fonds?

In al deze gevallen kunt u het CAOP inschakelen. Hebt u andere vragen? Neem ook dan contact op. Wij leveren maatwerk.

Velen gingen u voor

Het CAOP adviseert en ondersteunt sociale partners van een groot aantal arbeidsmarktfondsen in de publieke en private sector, op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.

Bekijk het overzicht van fondsen die bij het CAOP zijn ondergebracht.