Zoeken Menu

Financieel management en control

Deskundig maatwerk

Uw organisatie draagt niet alleen verantwoordelijkheid over de inhoudelijke activiteiten, maar ook over de aan u toevertrouwde middelen. Of het nu gaat om (jaarlijkse) verantwoording van uw activiteiten als organisatie, stichting of fonds, een audit die u laat uitvoeren of een goede financiële projectrapportage, we kunnen u van dienst zijn.

Sturing dankzij inzicht

Onontbeerlijk voor de realisatie van een beleidsplan, een organisatiedoelstelling of de bedrijfsvoering zijn financiële gegevens, zowel vooraf, tussentijds als achteraf. Ook een heldere en correcte financiële administratie draagt bij aan de professionaliteit van uw organisatie.

Onze visie

We vinden dat financieel beleid en administratie zodanig moeten worden ingericht
en nageleefd dat uw organisatie:

 • een instrument in handen krijgt dat de besluitvorming van het management faciliteert;
 • de eigen financiële positie te allen tijde inzichtelijk en overzichtelijk kan maken voor belanghebbenden;
 • de eigen activiteiten (en resultaten) kan legitimeren;
 • de rechtmatige besteding van middelen kan bewaken en daardoor ook het rendement voor de belanghebbenden kan vergroten;
 • de wettelijke verplichtingen nakomt.

Onze dienstverlening

We kunnen u op verschillende manieren adviseren en ondersteunen in uw financieel beleid en de uitvoering daarvan.

U kunt daarbij onder meer denken aan werkzaamheden op het gebied van:

 • financiële administratie en boekhouding (ontwerp, realisatie, afhandeling betalingsverkeer, jaarlijkse begrotings- en verantwoordingscyclus incl. contact accountant);
 • control (jaarcyclus, financiële rapportages, toetsing wet- en regelgeving);
 • projectcontrol van grote en risicovolle projecten;
 • administratieve afhandeling van bijvoorbeeld
 • subsidieregelingen (aanvraag en verantwoording, monitoring uitputting, verwerking);
 • advisering en auditing.

Ons team van financiële experts staat met hun ruime ervaring in het financieel
beheer bij organisaties, fondsen, stichtingen en commissies voor u klaar.