Zoeken Menu

Communicatie en Marketing

Van begrijpen naar impact

Hoe bouwt u, als organisatie in de publieke sector, een goede reputatie op? Hoe gaat u om met politiek en pers? Op welke wijze deelt u waardevolle kennis, opgedaan bij bijvoorbeeld levensfasebewust personeelsbeleid, met andere belanghebbende partijen? Welke mogelijkheden heeft een ondernemingsraad om goede contacten te onderhouden met de achterban? Met andere woorden: hoe legt u de best denkbare verbindingen tussen uw organisatie en de omgeving?

Communicatie als kritische succesfactor

We helpen u graag bij het vormgeven van uw strategisch communicatie- en marketingbeleid. Een team van 18 professionals in een breed netwerk aan communicatierelaties (freelancers en bureaus) staan voor u klaar om u van communicatie- of marketingadvies te voorzien. En om dit advies te vertalen naar concrete uitingen die uw beleids-, marketing- en communicatiedoelstellingen verwezenlijken.

Thuis in de publieke sectoren

We kennen het publieke domein goed. Advisering in een complex bestuurlijke omgeving is voor ons dagelijkse praktijk. Wij werken pragmatisch en doelgericht door ons snel in uw probleem in te leven en direct een goede vertaalslag te maken naar zichtbare en meetbare resultaten.

Wij hebben specifieke kennis in huis op de gebieden: reputatiemanagement, social media, online media, projectcommunicatie en mediarelaties.

Behalve advisering op deze expertisegebieden kunt u ons ook werkzaamheden op maat toevertrouwen voor:

  • Evenementenorganisatie: wij bespreken met u de inhoud en vorm van uw evenement zodat het aansluit bij uw beoogde doelstellingen. Wij managen het evenement en doen de praktische, administratieve en logistieke uitvoering.
  • Online marketing : wij adviseren over de vertaling van uw organisatiedoelstellingen naar een onlinestrategie. . Ook adviseren wij over het opzetten en inrichten van kennisportals en sites, die wij voor u (laten) bouwen en beheren. Ten slotte zorgen wij er voor dat uw site gevonden wordt door de zoekmachines.
  • Vormgeving en ontwikkeling van een visuele identiteit: We kunnen de beeldtaal die past bij uw organisatie ontwikkelen, zoals logo en/of huisstijl. U kunt ook uw rapporten, nieuwsbrieven, documenten en andere materialen bij ons laten opmaken.
  • Redactionele producties: laat uw organisatieboodschap vertalen naar een krachtige, heldere en aansprekende tekst. Van nieuwsbrief tot jaarverslag en website: wij schrijven voor al uw uitingen.