Integriteitsregels zijn belangrijk, continue dialoog is belangrijker