Zoeken Menu

Debat werk en technologie: ‘Eerst wilde iedereen een app, nu een blockchain’

Gaat 47 procent van de banen door robots verdwijnen of valt het wel mee en is techniek een zegen? Werk en werkprocessen veranderen drastisch door technologisering, ook in de publieke sector. Overheidsorganisaties en medewerkers weten lang niet altijd wat ze met de ontwikkelingen kunnen en moeten. Daarom werkt het CAOP met de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel aan een open advies. Tijdens een openbaar debat over werk en technologie op 13 februari 2018 bij het CAOP stond dit advies centraal, samen met de ervaringen van experts en bezoekers.

Open advies als handreiking bij technologisering

De centrale vraag in het debat was: wat doet de technologisering met arbeid in de publieke sector en hoe kunnen overheden en medewerkers sturing geven aan deze ontwikkelingen? Het open advies biedt hiervoor een handreiking, gegroepeerd om vier thema’s:

  • ander werk en verdwijnend werk
  • behoud van werk en mobiliteit
  • nieuw werk
  • aard van het werk

Via een presentatie, pitches en inbreng vanuit de zaal kreeg het CAOP input waarmee het open advies definitief vorm kan krijgen.‘Werkgelegenheid zal per saldo niet afnemen'

Internet, platforms, big data, robots: feitelijk gaat het om allerlei ontwikkelingen die draaien rondom ICT, meende Carine van Oosteren, adviseur van de Sociaal-Economische Raad, in haar inleiding. De SER vindt het belangrijk de ontwikkeling van kennis en vaardigheden te stimuleren, zodat iedereen mee kan blijven doen.

Meer functies voor arbeidsbeperkten door techniek?

Olav Welling, directeur Ambtenaar en Organisatie bij het Ministerie van BZK, vroeg zich in zijn pitch af waarom nieuwe technologieën nog zo weinig ingezet worden om meer functies voor arbeidsbeperkten te creëren en hen te begeleiden. Hij noemde het 'merkwaardig dat sociale partners die kant van het vraagstuk laten liggen', maar kreeg meteen reactie vanuit de zaal: 'De bonden verkennen nog gezamenlijk het probleem en de oplossing.'

Pilots met blockchain

Marloes Pomp is expert in nieuwe technologie en programmamanager blockchain bij de overheid. 'Een paar jaar geleden wilde iedereen een app, nu een blockchain', is haar ervaring. Aan de hand van twee pilots met blokchain bij gemeentes beschrijft ze hoe technologie het werk verandert. 'Het helpt om samengestelde teams te maken van, in dit geval, studenten en ICT’ers en andere medewerkers. Laat mensen meedenken in het proces en zorg voor goede begeleiding', adviseerde Plomp.

Techniek in de zorg

Werknemers in de zorg hebben al dagelijks met technologische ontwikkelingen te maken. Dat ervaart ook Friso Raemakers, verpleegkundige spoedeisende hulp. Zelf volgt hij regelmatig bijscholing, doorgaans in eigen tijd. Raemakers ziet techniek niet als probleem, maar als oplossing, zowel voor betere zorg als voor het personeelstekort.

'Investeer ook in soft skills'

Laat de robots maar komen. Zo laten de uitkomsten van het onderzoek naar ‘smart working’ onder 7.000 medewerkers in de technologische industrie zich samenvatten, volgens Willie Berentsen van FME. Zijn advies: Organisaties moeten niet alleen investeren in hard skills – techniek – maar ook soft skills, zoals samenwerken, digitale vaardigheid en probleemoplossend vermogen.

Meer lezen