Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Oratie Uijlenbroek: Samenhang in beleid met één eindverantwoordelijke 'SG Rijksdienst'

13-02-2015

Professor dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek pleit voor de komst van een Wet op de infrastructuur van de overheidsbedrijfsvoering en ook voor één eindverantwoordelijke secretaris-generaal voor het Rijk.

Onderwijsvernieuwers opgelet: Onderwijsbrigadierstrainingen in maart en mei

13-02-2015

Ben je graag met onderwijsvernieuwing bezig? Wil je samen met andere vernieuwers en veranderaars in het onderwijs werken aan je eigen vraagstuk? Vind je het ook leuk om je kennis door te geven aan andere scholen? Wordt dan Onderwijsbrigadier en volg...

Werkgevers zorg en welzijn verwachten personeelsoverschotten en -tekorten

12-02-2015

In het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft het CAOP in het najaar van 2014 een enquête uitgevoerd onder werkgevers in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang (WJK). De...

Hoge ambitie voor de rol van HR bij gemeenten

11-02-2015

Op verzoek van A+O fonds Gemeenten en VNG heeft het CAOP een verkenning gedaan naar de rol van ‘HR in 2020’ bij de gemeenten. Ook hebben wij advies gegeven over het realiseren van de gesignaleerde hoge ambitie. De gemeenten hebben met veel...

Enquête voor een vernieuwde Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Draagt u bij?

5-02-2015

Burgers, organisaties en overheidsinstanties kunnen een bijdrage leveren aan de mogelijke herziening van de arbeidstijdenrichtlijn in Europa. Voor deze openbare raadpleging houdt de Europese Commissie een enquête. Met de herziening wil de EC zo goed...

De Big Five: ambtenaar of leraar word je niet zomaar

3-02-2015

‘De lat ligt hoog in het onderwijs en de andere sectoren in het publieke domein, met het oog op de noodzakelijke goede publieke dienstverlening. Organisaties kijken bij de personeelswerving dan ook niet alleen naar de opleidingseisen en ervaring,...

Inzetbrief cao Rijk

26-01-2015

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de vakbonden over zijn inzet voor onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren.

Verslag en presentaties: “Grensoverschrijdende arbeid en de rol van de OR”

21-01-2015

Grensoverschrijdende arbeid is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze ontwikkeling stimuleert de economie en jaagt de innovatie aan. Tegelijkertijd is er een wirwar aan (inter)nationale regels voor de inzet van buitenlandse uitzendkrachten...

CAOP: al 20 jaar een verbindende schakel tussen wetenschap, beleid en praktijk

21-01-2015

Het CAOP bestaat in 2015 20 jaar. Het hele jaar kunt u van ons activiteiten verwachten die aansluiten op de thema’s van de arbeidsmarkt in het publieke domein. Actueel, herkenbaar, inspirerend. Zo vindt op 19 maart het jubileumcongres plaats met...

Cao 2015: Let the games begin!

19-01-2015

Na de vakbonden (najaar 2014) hebben nu ook de werkgevers hun inzet voor de cao 2015 bekendgemaakt. De posities zijn ingenomen, het spel kan beginnen! Dat schrijft prof. dr. Jaap Uijlenbroek, hoogleraar Albeda Leerstoel, in zijn column.