Zoeken Menu

Nieuwsberichten

CAOP Boekpresentatie Wie kust de OR wakker? 30 maart 2015

13-04-2015

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de medewerkers de OR een belangrijk instituut vindt. Toch zijn er stemmen dat de medezeggenschap zijn langste tijd heeft gehad. De vraag is hoe medezeggenschap dan vorm krijgt, enkele scenario’s worden geschetst in...

Werkend op de foto! Laat zien hoe leuk je werk is!

9-04-2015

Het CAOP is jarig en al 20 jaar partner voor arbeidszaken in de publieke sector. Wie jarig is, trakteert! Werk jij in het publieke domein? Dan kun jij met een leuke, ludieke, mooie, rare foto over jouw werk in de prijzen vallen. Deel je foto via...

BIOS organiseert studiereis voor buitenlandse 'ambtenaren'.

9-04-2015

De Nederlandse aanpak op het gebied van integriteit en anti-corruptie trekt internationaal veel aandacht, en wordt vaak genoemd als best practice. Om de kennis die in Nederland is ontwikkeld, ook internationaal te kunnen delen organiseert BIOS samen...

EU-agentschappen, wat hebt u er aan?

25-03-2015

Specialistische agentschappen in de EU, opgericht door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, voeren wettelijke, technische of wetenschappelijke taken uit.

Nieuwe start voor Europese sociale dialoog

25-03-2015

De sociale partners spelen een essentiële rol bij de aanpak van sociale en economische problemen in de Europese Unie. Om de sociale dialoog in Europa te versterken en te verdiepen, hebben kopstukken van Europese en nationale werkgevers- en...

Gedelegeerde taken arbeidsverhoudingen overheid tot 2020 bij CAOP belegd

25-03-2015

Sinds de oprichting voert het CAOP een aantal activiteiten uit voor de overheid, zoals de ondersteuning van raden en commissies, onderzoek en voorlichting op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Ook  werkzaamheden die...

Impressie symposium De Veerkracht in de publieke sector

20-03-2015

Op donderdag 19 maart stond het CAOP in het kader van zijn 20-jarig bestaan stil bij trends en ontwikkelingen in de publieke sector tijdens het symposium De Veerkracht in de publieke sector. Heeft u ons jubileumcongres gemist? Door het lezen van...

Samen belasten door gemeenten leidt tot minder lasten

18-03-2015

Gemeenten werken steeds meer samen bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Deze impliciete schaalvergroting leidt tot lagere uitvoeringskosten waardoor de...

Meer veiligheid op het werk door minder zenden en meer luisteren naar de burger

13-03-2015

‘Minder zenden en meer luisteren naar de burger. Veiligheid doen we samen’. Zo vat een burgemeester een discussie met vijftig topbestuurders over veiliger werken in de publieke sector samen in het boekje ‘De verbinding tussen bestuurlijk leiderschap...

Regeling voor (voormalig) Defensiepersoneel chroom 6

4-03-2015

Defensie heeft samen met de vakbonden een regeling opgesteld voor (voormalig) Defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom 6 houdende stoffen. De regeling is ingegaan op 1 maart 2015.