Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Grote Zuid-Koreaanse delegatie te gast bij het CAOP

25-06-2015

Hoe kunnen we de rol van vakbonden in het openbaar bestuur in onze provincie versterken? Hoe kunnen wij ons openbaar bestuur krachtiger maken? Hoe doet Nederland dat? Dat zijn belangrijke vragen van 25 Zuid-Koreanen uit de provincie...

Toolbox Branche in Beweging

16-06-2015

Net als veel andere organisaties en sectoren is ook de bibliotheekbranche in beweging. Bibliotheken zoeken naar nieuwe vormen van dienstverlening en relaties. Hoe krijg je medewerkers daarin mee? En welke bijdrage verwachten de...

De toekomst van de cao

15-06-2015

We horen het geregeld in het nieuws: het lukt sociale partners veelal niet om afspraken te maken over een nieuwe cao. De cao-onderhandelingen verlopen moeizaam en dat heeft een remmende invloed op de ontwikkeling van organisaties, werknemers en op...

Eén groepsondernemingsraad voor alle ministeries

12-06-2015

Er komt één groepsondernemingsraad voor alle ministeries (vooralsnog behalve Defensie). De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De medezeggenschapsstructuur bij het Rijk is in beweging, onder meer...

Vraag en antwoord voor medezeggenschappers

12-06-2015

Mag je tijdelijk een ‘vacaturestop’ instellen voor de ondernemingsraad? Kunnen wij een externe OR-voorzitter benoemen wanneer onze voorzitter vertrekt? Het zijn enkele van de uiteenlopende vragen die de medezeggenschapsdeskundigen van het CAOP...

Worden Duitse jonge ambtenaren gediscrimineerd?

3-06-2015

Worden jonge ambtenaren gediscrimineerd omdat zij een minder hoog loon ontvangen dan hun oudere collega’s? Het Duitse Bundesverwaltungsgericht (het hoogste Duitse bestuursrechtelijk rechtscollege) oordeelde vorig jaar over deze vraag. Daarover...

De ambtenaar ‘voorbij’?

3-06-2015

Na de instemming van de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’ nu voor in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is vooral bedoeld om de procedurele kanten van de rechtspositie van ambtenaren in lijn te brengen met...

Seminar ‘Beloningsverschillen publieke sector en markt’

26-05-2015

Op 19 mei vond het seminar ‘Beloningsverschillen publieke sector en markt’ plaats.Het seminar werd georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Arbeidsverhoudingen (NvA) in samenwerking met het CAOP. Paul de Beer en Frank Cörvers presenteerden...

Actualiteitendebat ‘Van promotie tot demotie’

20-05-2015

‘Koppel demotie niet uitsluitend aan oudere werknemers’ De populariteit van het middel demotie neemt af, naarmate de vraagstelling persoonlijker wordt. Zo blijkt uit een korte peiling in de zaal, voorafgaand aan het actualiteitendebat ‘Van promotie...

Benut informeel onderwijs om kansenongelijkheid in onderwijs tegen te gaan

19-05-2015

Om de mogelijkheden van informeel onderwijs beter te benutten, zijn nieuwe stappen nodig. We weten bijvoorbeeld nog onvoldoende over hoe formeel en informeel onderwijs elkaar kunnen versterken. Het CAOP voert dit jaar een eerste verkenning uit in de...