Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Integriteitsincidenten vereisen meer handelingsperspectief voor burgemeesters

11-12-2017

‘Probleem met die integriteitsonderzoeken is dat die geen enkele status hebben. Het zijn vrijblijvende adviezen waartegen een raad ook 'nee' kan zeggen. Bovendien verschillen ze vaak in kwaliteit.’  Dat zegt Hans Groot op 7 december in een...

Integriteitsdebat: ‘doe aan zelfreflectie en zorg voor weerbare politici’

11-12-2017

Integriteit, integritisme en reputatiemanagement. Over dit soort  thema’s zijn volksvertegenwoordigers en griffiers van de decentrale overheden met elkaar in gesprek gegaan.  Eind november vindt voor hen  de debatbijeenkomst...

Leren van 21e -eeuwse vaardigheden belangrijkste drijfveer om onderwijs anders te organiseren

7-12-2017

Draagt het anders organiseren van onderwijs bij aan het opvangen van lerarentekorten, vooral in het primair onderwijs? Welke vormen komen voor? Het ministerie van OCW heeft het CAOP gevraagd daar onderzoek naar te doen. De resultaten staan in de...

Pleidooi voor internationale vergelijking over goed bestuur

1-12-2017

Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat? Een definitie is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast...

Onderzoek mogelijkheden dejuridisering en ontlasting rechtspraak via mediation

1-12-2017

Het nieuwe kabinet wil onderzoeken of buitengerechtelijke geschillenbeslechting is uit te breiden met bijvoorbeeld mediation. Dat staat in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. Vooral in het civiele en het bestuursrechtelijke domein kan mediation...

Expertise AGFA ook na normalisering belangrijk

28-11-2017

Ook na de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is er nog werk voor de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA). Zolang de inperking van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren blijft bestaan, is de...

Over de motiverende overheid, achterstallig onderhoud en opereren vanuit de luwte

27-11-2017

De overheid moet veel meer door de bril van de burger naar de uitvoering van ingezet beleid kijken. “Want juist daarin schiet de politiek voortdurend tekort.” Dat zei Paul van der Heijden, bestuursvoorzitter van de leerstoelen van het CAOP, tijdens...

Koester de motivatie van werknemers in de publieke sector

23-11-2017

‘Het menselijk kapitaal wordt cruciaal. De intrinsieke motivatie van werknemers om in de publieke sector te werken, moeten we koesteren. Gemotiveerde mensen zijn tevreden en presteren goed’. Dat stelt Corina Hendriks, senior onderzoeker bij het CAOP...

Meer focus van politici op kwaliteit openbaar bestuur nodig

21-11-2017

De politiek zou de komende jaren meer kunnen volgen of de kwaliteit van het openbaar bestuur is toegenomen. Daarover is in het regeerakkoord geen expliciete ambitie opgenomen. Bij de laatste kabinetten was dat wel het geval, maar toen stonden...

Jonge academici analyseren belemmeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt

14-11-2017

De transitie van school naar werk is in Nederland niet effectief ingericht. Europese landen halen met andere beleidsinstrumenten betere resultaten voor jongeren met een arbeidsbeperking. De meeste nieuwkomers volgen een taalniveau dat niet aansluit...