Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Volwassen arbeidsverhoudingen betekenen ook regie houden over de oplossing van conflicten

21-02-2018

Tijdens een operatie ontstaat een complicatie en de patiënt dient een klacht in. Karakters op de afdeling botsen met elkaar waardoor arbeidsconflicten ontstaan. Waar gewerkt wordt, ontstaan conflicten, variërend van kleine, onderhuidse wrijvingen...

Vitaal in Uniform

19-02-2018

20 april, 10.00 – 15.30 uur, Kromhoutkazerne in Utrecht Route voor een vitale loopbaan! Een beroep met een uniform, is een beroep waarin je veel meemaakt, waarin je altijd paraat staat en snel moet kunnen reageren. Een goede lichamelijke en...

Wel of geen gor? En maximumtermijn or-leden in reglement of niet?

12-02-2018

Wanneer er binnen een bedrijf meerdere ondernemingen zijn, kan een gemeenschappelijke or (gor) zinvol zijn. In het OR/Magazine van februari beantwoordt het CAOP de vraag welke voorwaarden daarvoor zijn. Ook lezersvragen over een maximumtermijn voor...

Enquête: Tijdelijke arbeidskrachten in de zorg doen structurele werkzaamheden

8-02-2018

Tijdelijke arbeidskrachten voeren volgens zorgprofessionals vaak structurele werkzaamheden uit. Dit blijkt uit een enquête onder artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg-)professionals die het CAOP in opdracht van werknemersorganisatie FBZ...

Voorzitter dagelijks bestuur? Meld u aan voor de Nacht van de Integriteit

5-02-2018

Voor dagelijkse bestuurders van decentrale overheden organiseert het CAOP op 26 september 2018 de Nacht van de Integriteit. Het debat gaat over de vraag hoe bestuurders, zonder te beschikken over juridische instrumenten, verantwoordelijkheid kunnen...

Onderwijs in units stimuleert ‘de lerende organisatie’ en maatwerk geven

17-01-2018

Steeds meer scholen experimenteren met lesgeven aan grotere groepen leerlingen (in units) door meerdere professionals tegelijk. Dat stimuleert ‘de lerende organisatie’. Maar verschillen de leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in...

Jonge academici: Contractneutraal stelsel voor een gelijk speelveld vast/flex

17-01-2018

Je volledig kunnen richten op de kennis en vaardigheden van de sollicitanten, en vervolgens de meest geschikte kiezen. Of het nu om een vaste of flexkracht gaat, want alle contractvormen kosten de organisatie evenveel geld. Dat is het idee achter...

'Investeer in je toekomst op de arbeidsmarkt, werk aan je employability’

16-01-2018

Werk en werksituaties veranderen snel. De baan voor het leven bestaat niet meer. Meer dan eerst moeten werkenden zelf voor hun employability zorgen. Dat schrijft Joke Dekker, senior adviseur professionalisering bij het CAOP, in een blog voor FNV...

Discussiebijeenkomst over invloed van technologie op werk en arbeidszaken

16-01-2018

Wat is de invloed van technologische veranderingen op werk en de organisatie van werk in de publieke sector? Op 13 februari 2018 organiseren de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel samen met het CAOP een openbaar debat voor iedereen in de...

‘Overheid moet anders worden ingericht’

15-01-2018

Hoe toekomstbestendig is het openbaar bestuur in Nederland? Sluit de traditionele scheiding tussen het rijk, provincies en gemeenten nog wel aan bij de huidige samenleving? Deze vraag stond centraal tijdens de dialoogtafel Toekomstbestendig bestuur...

< Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 >