Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Lerende regionetwerken voor verzorgenden en verpleegkundigen

7-11-2016

In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) start het CAOP lerende netwerken in de regio voor eerstverantwoordelijke verzorgenden (EVV) en mbo 4-verpleegkundigen. Ook gaat het...

Wijzigen in ARBO wet- en regelgeving per 2017

27-10-2016

Per 2017 wordt de arbowet aangepast met als doel werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. De regering wil beroepsziekten en arbeidgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Ambtenaar meer op het podium

27-10-2016

Gemeenten werken steeds meer samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat stelt andere eisen aan gemeenteambtenaren. Volgens bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal (Ien Dales Leerstoel) moet de ambtenaar van de toekomst niet...

Seminar “Kenmerken van integriteitkwesties”

27-10-2016

Het Centre for Public Values & Ethics van de Universiteit Leiden doet in samenwerking met de Ien Dales Leerstoel en de Albeda Leerstoel onderzoek naar “kenmerken van integriteitskwesties”. Op 2 december van 15.30 tot 17.00 uur organiseren we bij...

Ambtelijke rechtspositie: hoe verder na 25 oktober 2016?

26-10-2016

De Eerste Kamer heeft op 25 oktober 2016 het initiatiefwetsvoorstel normalisering ambtelijke rechtspositie behandeld. Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer toegezegd uiterlijk 4 november schriftelijk antwoord op de gestelde vragen te geven. Zoals...

Klokkenluiders: wat hebben Nederland en buurlanden wettelijk geregeld?

26-10-2016

De Wet Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Het ‘Huis’ is officieel geopend op 4 juli. Volgens de wet moeten bovendien alle organisaties waar ten minste 50 personen werkzaam zijn, een regeling hebben voor het omgaan met...

Werkgeversenquête zorg en welzijn

17-10-2016

Ruim de helft van de Nederlandse werkgevers in de zorg en welzijn vindt dat de werkdruk binnen de eigen organisatie is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt een enquête die het CAOP heeft uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma...

Uw mensen met plezier, gezond en vakkundig aan het werk met ESF-subsidie

17-10-2016

Deze maand buigen veel organisaties zich over de opgaven en uitdagingen van komend jaar. Herkent u een van onderstaande vragen en wilt u er actief mee aan de slag? Vraag dan van 14 tot 25 november subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds. Het...

Scholing ondernemingsraden veelal zonder visie

17-10-2016

Scholing draagt bij aan de kwaliteit van ondernemingsraden, maar veel OR’en hebben geen duidelijk beeld van de scholing die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Twee derde van de OR’en heeft geen scholings- of ontwikkelingsplan. Als er...

Column Barend Barentsen: ‘Heftige reflectie’ over de normalisering rechtpositie ambtenaar

10-10-2016

Wat de normalisering van de rechtpositie van de ambtenaar betreft, doet de Eerste Kamer zijn bijnaam ‘Chambre de réflection’ zeker eer aan. De Tweede Kamer aanvaardde het wetsvoorstel vroeg begin 2014 en inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Ook...