Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Onderzoek door CAOP en ROA: Leraren kritisch over carrièreperspectief

7-12-2016

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs zijn kritisch over hun vooruitzichten op een onderwijscarrière. De meesten beoordelen hun carrièreperspectief als matig tot slecht. Ook schoolleiders vinden dat zij leraren weinig perspectief kunnen...

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen?

6-12-2016

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) over de arbeidsvoorwaarde pensioen uitgebreid. Instemmingsrecht over pensioenen betreft voorgenomen besluiten over: de hoogte van de opbouwpercentages en de...

Eén op drie ambtsdragers vermoedt integriteitsschending

2-12-2016

Ongeveer één op de drie politieke ambtsdragers vindt dat collega-ambtsdragers de regels rond integriteit niet altijd naleven. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en...

CAOP verzorgt gastcollege opleiding Bestuurskunde EUR

2-12-2016

Het CAOP gaat een bijdrage leveren aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In een gastcollege zal het CAOP relevante integriteitsvraagstukken presenteren aan tweedejaars studenten Bestuurskunde. Het gastcollege is...

Veelgestelde vragen en leercirkels over uitvoering Participatiewet

25-11-2016

Wie is verantwoordelijk voor ondersteuning naar regulier werk? Welke instrumenten zijn er op het gebied van arbeidsondersteuning? Welke fiscale en andere instrumenten zijn er voor werkgevers? Antwoorden op deze en veel andere vragen staan in het...

CPB: mogelijke oplossingen om nadelen flexwerk te beperken

24-11-2016

De toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt heeft economische voor- en nadelen. De nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Er zijn oplossingen denkbaar om die nadelen van flexibel werk te beperken. Dat...

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen?

18-11-2016

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) over de arbeidsvoorwaarde pensioen uitgebreid.

Week van de werkstress: sociale werkbedrijven pakken pestgedrag op het werk aan.

18-11-2016

1 op de 13 werknemers wordt gepest. Pesten op de werkvloer of daarbuiten, bijvoorbeeld via social media, zet het werkplezier onder druk en kan grote gevolgen hebben voor medewerkers.

Voorzieningenrechter over initiatiefwetsvoorstel Normalisering: overleg met vakcentrales voor bekrachtiging niet verplicht

17-11-2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft een vordering in kort geding van de vakcentrales van overheidspersoneel afgewezen. De vakcentrales vorderden dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het wetsvoorstel...

Week van de werkstress … ehhe… het werkplezier! Tips binnen handbereik

17-11-2016

Het is dan wel de week van de werkstress, eigenlijk heb ik het liever over de week van het werkplezier. Een positieve benadering werkt vaak beter. De Dalai Lama zei het zo: “Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.”...