Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Telt uitzendkracht mee voor aantal zetels OR?

14-03-2019

Tellen uitzendkrachten mee in het bepalen van het aantal zetels voor de OR? ‘Om te bepalen of uitzendkrachten tot de “in onderneming werkzame personen” behoren, dienen die uitzendkrachten twee jaar of langer voor uw organisatie te werken. Na twee...

Diversiteit en ethisch leiderschap: nieuwe uitdagingen

12-03-2019

Diversiteit op de werkvloer en in de top van organisaties neemt in de komende jaren toe. Dit stelt andere eisen aan leiderschap, zegt Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. In een...

CAOP-evenement 14 mei: Samen werken aan betekenisvol werk

28-02-2019

Wat is het belang van betekenisvol werk voor professionals en voor organisaties? En hoe kunnen we met elkaar medewerkers in staat stellen betekenisvol te werken? Hierover organiseert het CAOP op 14 mei een evenement. Met keynotes, de uitkomsten van...

Whitepaper met vergelijking cao’s publieke sector

28-02-2019

Welke afspraken vallen op in cao’s die in 2017-2018 zijn afgesloten in de publieke sector? Waar was de loonstijging het hoogst? Wat staat er in de cao’s over tijdelijke contracten? Kwam de cao met veel of weinig rumoer tot stand? Het antwoord op...

Relatie tussen type kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit niet duidelijk

28-02-2019

Het is niet duidelijk of kwaliteitszorgsystemen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in het vo, mbo en hbo. Ook is niet bekend welk sturingsprincipe het meest effectief is voor kwaliteitsborging. Dat schrijven CAOP-onderzoekers Ruud van der...

Website Netwerk Weerbaar Bestuur voor integriteit en veiligheid

21-02-2019

Intimidatie en agressie vormen een bedreiging voor de veiligheid en integriteit van politici en bestuurders. Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich in voor een weerbaar bestuur, waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen...

Convenant Aan de slag voor de klas voor overstap financiële sector naar onderwijs

14-02-2019

Terwijl het personeelstekort in het onderwijs oploopt, kampt de financiële sector met een overschot aan personeel. Banken en verzekeraars willen daarom personeel aanmoedigen over te stappen naar het onderwijs. Maandag 11 februari 2019 ondertekenden...

Innovatief Athene voorbeeld voor Nederlandse publieke sector

13-02-2019

Welke innovaties ontstaan er in een land in crisis? Wat kunnen we daar in Nederland van leren? Wat betekent het voor leiders in de publieke sector die elke dag met veranderingen te maken hebben? Om deze vragen te beantwoorden, organiseerden Patrick...

Aanbevelingen commissie Tilburg chroom-6 opgevolgd

8-02-2019

De onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 is blij dat het college van B&W van Tilburg en de NS de aanbevelingen overnemen uit het onderzoeksrapport ‘Door het stof’.

Afsluiting CFTO met symposium ‘School en schaal’

6-02-2019

Op 1 januari 2019 is de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) opgeheven, als vervolg op het materieel ophouden van de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs op 1 augustus 2018.